Min side Meld fra
Kontakt oss

Informasjon om tiltaksnivå i skoler og barnehager

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Kommuneoverlegene kommenterer her hvorfor skoler og barnehager i Fredrikstad for tiden er på gult tiltaksnivå.

Tirsdag 16. mars innførte regjeringen tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke. Tiltakene ble iverksatt på bakgrunn av økende smittetrykk og økende andel smittetilfeller med ukjent smittevei i deler av fylket. Tiltakene varer til og med søndag 11. april. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere tiltaksnivå i skoler og barnehager utfra lokal smittesituasjon, og det er stor variasjon i smittetrykket i de ulike kommunene i Viken.

Ulik smittesituasjon i kommunene

Fredrikstad kommune er i dag i en annen situasjon enn mange av kommunene i Viken. Flere av våre nabokommuner kan rapportere om både stigende smittetall, økende antall smittetilfeller med ukjent smittevei og flere smittetilfeller i skoler og barnehager. Disse kommunene har til dels valgt å sette skoler og/eller barnehager på rødt nivå.

Fredrikstad kommune har over flere uker hatt stabile smittetall, lav prosentandel med ukjent smittevei og en relativt oversiktlig smittesituasjon. Vi har også få smittetilfeller i skoler og barnehager i Fredrikstad, selv om mange skoler og barnehager affiseres av karantene, da enkeltelever eller ansatte har vært på skolen eller i barnehagen i smitteførende periode. I de aller fleste tilfellene, har ansatte og elever/barn blitt smittet i husstanden, og vi ser lite smittespredning innad i skoleklasser og barnehageavdelinger.

Anbefaler ikke rødt nivå i Fredrikstad

Statsforvalteren har i brev til kommunene i dag en liste over kommuner som bør vurdere å gå over på rødt nivå. Fredrikstad kommune står ikke på denne listen.

Sentrale helsemyndigheter anbefaler høy terskel for stenging av skoler og det er strenge kriterier for å sette skoler eller barnehager på rødt nivå. Rødt nivå skal for eksempel ikke brukes forebyggende.

Slik situasjonen er i Fredrikstad nå, vurderer kommuneoverlegen at det ikke er grunnlag for å sette barnehager og skoler på rødt nivå, men at man i første omgang må sikre god etterlevelse av gult tiltaksnivå.

Erfaringer fra pandemien har vist oss hvor viktig det er for barns helse og læring at de har et skole eller barnehagetilbud å gå til. Nasjonale helsemyndigheter har vært tydelige på at barn og unge skal skjermes for inngripende tiltak. Strenge tiltak retter seg derfor i størst mulig grad mot den voksne delen av befolkningen.

Følger situasjonen tett

Situasjonen i Fredrikstad har til nå vært oversiktlig, men dette kan endre seg raskt. Kommuneoverlegen følger daglig med på alle smittetilfeller som påvises i kommunen, og gjør fortløpende vurderinger av tiltaksnivå i skolen.

Hold ut – det går mot bedre tider! Vaksiner er på vei, og i det fjerne kan vi skimte en mer normal hverdag igjen. Sammen skal vi jobbe for å komme oss dit på en best mulig måte for alle.

Mvh kommuneoverlegene i Fredrikstad

Sist oppdatert: 16. mars 2021