Informasjon om fravær ved elevstreik

Innhold

Kommunen har sendt ut informasjon til foreldre og foresatte vedrørende regelverket rundt fravær i grunnskolen.


Fredrikstad kommune er kjent med at elever ved ungdomsskoler over hele Norge kommer til å delta i elevstreik for klimaet 22. mars. Vi er ikke kjent med hvilke elever som skal delta, hvem som organiserer en eventuell elevstreik i vår kommune eller sted og tid for markeringen.

Fredrikstad kommune mener at det er positivt at ungdom markerer seg i forhold til miljøspørsmål. I forbindelse med en eventuell elevstreik, vil vi få informere om at det er opplæringsplikt for elever i grunnskolen. Elevstreik i skoletiden vil derfor føre til at det registreres fravær på eleven.

Fravær i grunnskolen er regulert i Forskrift til opplæringsloven § 3-4. Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke overføres til dager. I grunnskolen finnes det kun to typer fravær, dokumentert og udokumentert. Det finnes kun to former for dokumentert fravær:

  • Dokumentert fravær som skyldes helsegrunn.
  • Innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11.

Skolene har ikke anledning til å gi elevene fri for å delta i streiken. En streik der elevene streiker i skoletiden, vil bli registrert som udokumentert fravær. Det vil heller ikke bli innvilget permisjon i forbindelse med elevstreik i skoletiden.

Foreldre oppfordres til å ta en prat med sine ungdommer rundt planer for streiken og hva et eventuelt fravær vil innebære. Skoletilbudet vil gå som normalt denne dagen.

Sist oppdatert: 14. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?