Hva kan vi hjelpe deg med?

Infomøte om kommunedelplaner

Fagområdene er Landbruk, Naturmangfold og Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka.

Fredrikstad kommunes planstrategi 2016-2019 synliggjør et behov for å utarbeide nye styringsdokumenter for fagområdene Landbruk, Naturmangfold og Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka. Nå er arbeidet i gang, og forslagene til planprogram ligger ute til offentlig ettersyn.

Det blir felles informasjonmøte for alle de tre planene på Litteraturhuset i Fredrikstad den 16. januar 2017 klokken 18:00.

Møtet er åpent for alle og det er ingen påmelding.

Marianne Reusch fra allemannsretten.no innleder møtet med å prate litt om allemannsrettens muligheter og begrensninger. Analyseinstituttet IPSOS har gjennomført en kartlegging av egenorganisert aktivitet i kommunen og vil presentere resultatene fra undersøkelsen.

Se planprogrammene og gi innspill:

Hva er planprogram?

Kommunedelplanene skal begrunne kommunens langsiktige mål, vise hvilke utfordringer man står ovenfor og redegjøre for strategier for en ønsket utvikling i kommunen. Planprogrammet skal gjøre rede for:

  • Formålet med planarbeidet
  • Planprosessen med frister og deltakere
  • Opplegget for medvirkning
  • Behov for utredninger

Forslag til planprogram for kommunedelplan kultur er også ute på høring, men vil ikke være et tema på infomøtet 16. jauar.

Sist oppdatert: 13. februar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?