Influensaen kommer

Innhold

Vinterens influensautbrudd har så vidt startet. Les om symptomer og forhåndsregler her.


Folkehelseinstituttet følger med på utbredelsen av influensa i befolkningen hvert år, og nå kan de melde om at vinterens utbrudd så vidt har startet. Det er usikkert når toppen vil nås.

Sesonginfluensa forekommer hver vinter på den nordlige halvkule. Andelen som blir syke av influensa varierer fra år til år, avhengig av immuniteten i befolkningen mot viruset som sirkulerer, vaksinasjonsdekningen i befolkningen og de sykdomsfremkallende egenskapene til selve viruset. I år med større epidemier kan 10-30 prosent av den norske befolkningen bli smittet. I en gjennomsnittlig sesong vil 5-10 prosent av alle voksne og 20-30 prosent av alle barn bli smittet.

- Det ser ut til at årets influensasesong nå har startet. Vi anbefaler at alle i risikogruppene tar vaksine hvert år. Det er fremdeles ikke for sent å ta vaksinen, men det begynner å haste. Vaksinen gir full beskyttelse etter en til to uker. Ta kontakt med fastlegekontoret eller kommunens vaksinasjonskontor for å få tatt vaksinen, forteller kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.

Symptomer

Ved typisk influensa kommer symptomene brått med feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket allmenntilstand. I tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Mageplager som oppkast og diaré er sjeldne hos voksne, men kan opptre hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. Influensa er i de fleste tilfeller selvbegrensende, og behandlingen er symptomlindrende. De aller fleste trenger ikke oppsøke lege. Symptomer kan reduseres med febernedsettende og smertestillende medikamenter som for eksempel paracetamol.

- For pasienter i risikogruppene for alvorlig influensasykdom kan det være aktuelt med antiviral behandling som forskrives av lege, sier Storhaug.

Risikogruppene er de over 65 år, de med kronisk sykdom og gravide. Man bør også oppsøke lege dersom man er bekymret for allmenntilstanden.

Håndhygiene

Influensavirus smitter svært lett, og smittefaren er størst dersom den som er smittet hoster eller nyser rett på en annen person. Viruset kan leve et par timer utenfor kroppen og kan også overføres indirekte via hender og gjenstander. Vær nøye med håndhygienen når du har vært ute blant folk og før måltider. For de som er syke er det viktig å bruke papirlommetørkle foran munn og nese når man hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk og vask hendene. Dersom lommetørkle ikke er tilgjengelig så bruk albuekroken.

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Sengeliggende person

Sist oppdatert: 07. januar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?