Ikke vent med å teste deg!

For mange venter for lenge med å teste seg for korona. I mellomtiden sprer smitten seg.

Én smittet person kan smitte relativt mange mennesker i løpet av kort tid, spesielt dersom vedkommende har tegn på sykdom. Kommuneoverlegene i Fredrikstad understreker derfor viktigheten av at de som er forkjølet holder seg hjemme. 

– Hold deg hjemme hvis du kjenner noen tegn til sykdom, og test deg raskt hvis det ikke går over i løpet av en dag, oppfordrer Sofie Lund Danielsen, kommuneoverlege i Fredrikstad.

Kommuneoverlegene er bekymret for spesielt to ting i Fredrikstad nå; mange smittede som ikke vet hvor de har fått smitten fra (villsmitte) og mange som går for lenge med symptomer uten å teste seg. De er derfor opptatt av at folk nå må være ekstra påpasselige.

– Ikke vent med testing. Skulle det være korona, kommer vi da kjapt i gang med smittesporing og får hindret videre smitte og karantene. I tillegg må alle som havner i karantene fra 14.desember være i karantene på julaften. Å holde seg hjemme er viktig også fordi du ikke bør smitte andre med en vanlig forkjølelse i disse dager. Det vil i neste omgang skape bekymring, fravær og testing for andre, tilføyer kommuneoverlege Guro Steine Letting.

Mye «villsmitte» i Fredrikstad

«Jeg trodde det bare var en forkjølelse», er en forklaring smitteoppsporerne ofte hører. Kommuneoverlegene kan forstå at man ikke opplever det som veldig viktig å teste seg når det føles som man får en helt vanlig forkjølelse. Men ALLE som får forkjølelse eller andre tegn til sykdom, må ta kontakt med koronasenteret for testing. Folk får veldig ulike symptomer når de smittes av koronaviruset. En del får de klassiske tegnene som feber, hodepine, tap av smaks- eller luktesans eller hoste. Men mange får kun tegn på «vanlig forkjølelse».

– Koronavirus varierer fra ingen symptomer til tydelige sykdomstegn. For mange minner imidlertid symptomene om en vanlig forkjølelse. Derfor er hovedregelen nå at får du symptomer på luftveisinfeksjon som vedvarer over 24 timer, bør du teste deg for korona, sier Letting.

Siden Fredrikstad registrerte den første personen som var smittet med korona 5. mars, er det registrert totalt 1228 smittede i kommunen. I uke 50 ble det påvist 121 nye tilfeller. Av disse har foreløpig 20 (16 prosent) ukjent smittevei, som betyr at det er en del «villsmitte» i Fredrikstad.

– Noe av årsaken til villsmitten er nok at mange ikke har full oversikt over hvem de har vært nær i dagene før symptomer bryter ut, samt at noen har vært i aktivitet med symptomer, uten å teste seg, oppsummerer kommuneoverlegene. Resultatet er at vi da heller ikke får rammet inn smitten. Å få kontroll på smitten avhenger av innsats fra alle; alle må være raske til å holde seg hjemme og teste seg ved tegn til sykdom, og vi må holde avstand til de fleste når det er mulig, sier Danielsen og Letting.

Sist oppdatert: 15. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.