Min side Meld fra
Kontakt oss

I november utvides matavfallsordningen

Fra 1. november skal innbyggerne på østsiden (unntatt Gamlebyen) begynne å sortere ut matavfallet sitt, deretter skal resten av kommunen følge etter.

jenter med bananskall for webside.jpg

-Å samle inn matavfallet, slik at vi får gjenvunnet det, er viktig for klimaet. Ved å gjenvinne matavfallet kan vi bruke det til nye råstoffer som biogass og jordforbedringsprodukter, sier Andrè Svendsen, virksomhetsleder for Renovasjon i Fredrikstad kommune.

Innsamling av matavfall er ikke frivillig, men lovpålagt. Fredrikstad kommune har valgt en trinnvis innføring av matavfallsinnsamling, hvor østsiden, unntatt Gamlebyen, er først ut. Renovasjon har allerede hatt et prøveprosjekt på deler av østsiden, hvor det har kommet frem mye nyttig kunnskap.

-Blant annet lærte vi her at de papirposene vi opprinnelig ønsket å bruke ikke var gode nok. Vi har derfor gjort om dette, slik at de som blir med når vi utvider ordningen får poser som fungerer bedre.

En annen ting som ble testet i prøveprosjektet er hentefrekvens. I prøveprosjektet ble matavfallet hentet hver 14. dag og restavfallet hver 14. dag.

-Hvis vi ser bort fra problematikken posene har skapt, tror vi at det skal gå greit å hente matavfall og restavfall hver 14. dag. Det er det vi jobber ut fra, så må vi selvfølgelig se hvordan dette fungerer på sikt, sier Svendsen.

Ved å gjøre en trinnvis innføring vil man kunne få ytterligere erfaringer som man kan ta med seg før man innfører i et nytt område.

-Slik sikrer vi at alle får et best mulig tilbud når vi innfører ordningen, sier Svendsen.  

Oppstart

I god tid før ordningen innføres får de som bor på østsiden informasjon i posten. Etter sommeren får de utdelt egen beholder til matavfallet, poser, samt et stativ til å ha inne i kjøkkenbenken.

-Når vi har sett på erfaringer fra andre kommuner som har samlet inn matavfall lenge, ser vi at det er egen beholder til matavfallet som gir desidert best resultat. Vi har derfor landet på en slik ordning, også her i byen. Hvis du bor et sted med lite plass er det fullt mulig å samarbeide med f.eks. naboen slik at dere deler beholder, sier Svendsen.
Du kan søke om å dele matavfallsdunk på dette skjema.

Plassutfordringer er også årsaken til at Gamlebyen er unntatt fra ordningen i starten.

-Her er det trangt og vi trenger rett og slett litt mer tid for å finne en best mulig løsning for innbyggerne her, sier han.

–Vi gjør også det vi kan for å holde renovasjonsgebyret på et nøkternt nivå. Ved å bruke litt ekstra tid på å planlegge rutene og å finne løsningene for de aller mest tettbygde områdene håper vi på å kunne utnytte kapasiteten vi har best mulig, slik at vi ikke får urimelige kostnadsøkninger, som i sin tur må finansieres over renovasjonsgebyret, forklarer han.

Kompostordningen

Det er også mange som i dag komposterer matavfall som lurer på hva som skjer med ordningen. Dersom du allerede har komposteringsavtale kan du fortsette å kompostere, men kommunen slutter å tilby fordeler for dette.

-Det blir ikke lenger delt ut gratis kompostbark eller gitt reduksjon i renovasjonsavgiften. Kompostavtalene innbyggerne har hatt med oss blir avviklet når vi begynner å samle inn matavfallet i området ditt.

Det er viktig at det blir samlet inn mest mulig matavfall slik at det blir materialgjenvunnet.

-På den måten kan alle bidra til et samfunn med litt lavere utslipp, avslutter han.

Sist oppdatert: 16. juni 2023