Min side Meld fra
Kontakt oss

Hvordan bygge en aktiv og attraktiv by?

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Aktivitetsfremmende nærmiljø og byrom for god folkehelse. Det var temaet da Fredrikstad Næringsforening, Østfold Arkitektforening og Fredrikstad kommune ved programsatsing Aktive Fredrikstad inviterte til morgenmøte tirsdag 1. november.

Inaktivitet regnes som en av framtidens store helseutfordringer. Folk flest er for lite aktive, og bare 3 av 10 voksne er aktive nok. Noe av det som kan bidra positivt til både hverdagsaktivitet og folkehelse er omgivelsene våre. Omgivelsene er med på å forme både atferd og bevegelsesmønster.

– Vi må jobbe med hvordan vi kan motivere og inspirere til aktivitet, sa Emma Charlott Andersson Nordbø til de fremmøtte på Litteraturhuset tirsdag morgen.

Nordbø er postdoktor og forsker i folkehelse ved NMBU, og jobber blant annet med kommuner, byplanleggere, arkitekter og landskapsingeniører for å se hvilke kvaliteter ved byrom og nærmiljøer som har betydning på folks helse.

– En fersk studie vi har gjort i Stavanger viser at innbyggerne som er bosatt i grønne nabolag er mer aktive enn andre.

– Det handler om å forstå hvordan ting i nærmiljøet påvirker hvilke valg vi tar og aktiviteten i befolkningen, sa Nordbø.

Tilrettelegge for aktivitet

En rekke av byens eiendomsaktører, arkitekter, byutviklere, saksbehandlere og konsulenter innen plan, bygg og arealbruk møtte opp for å høre hvordan arkitektur og design kan hjelpe oss i å lykkes med aktive byrom.

Geir Haaversen, CEO og arkitekt i A-Lab, har lang erfaring med det å utvikle og skape aktive byrom. Han har blant annet vært delaktig i masterplanen for Barcode og den vellykkede bygulvstrategien for Bispevika.

Haaversen fortalte at de i arbeidet med Bispevika leste alt de klarte å finne om byutvikling og attraktivitet. De var opptatt av å se hvordan byen er i øyehøyde, der mennesker er og oppholder seg.

– Hvis du jobber med bygulvet først, og klarer å lage det bra - for mennesker, for barn, for aktiviteter. Så funker alt det andre også, sa Haaversen.

– Vi må åpne opp områder slik at mennesker har lyst til å oppholde seg der.


Morgenmøte i regi av Fredrikstad Næringsforening, Østfold Arkitektforening og Aktive Fredrikstad (foto: Trine Sirnes).  

Fakta om Aktive Fredrikstad

 • Aktive Fredrikstad er en langsiktig programsatsing som handler om å få folk i Fredrikstad mer aktive.
 • Programsatsingen er en av flere innsatser i kommunens folkehelsearbeid, og gjennomfører ulike prosjekt, tiltak og aktiviteter med fokus på aktivitetsglede, samt regelmessige kartlegginger av befolkningens aktivitetsnivå.
 • Aktive Fredrikstad skal jobbe med økt aktivitet på følgende åtte områder, gjennom:
  1. Det organiserte og det uorganiserte tilbudet
  2. Byutvikling og arealbruk
  3. Tilrettelegging på arbeidsplassene
  4. Skoler og barnehager
  5. Helse og omsorg
  6. Kommunikasjon
  7. Transport og mobilitet
  8. Lokalsamfunn og områdesatsinger
Sist oppdatert: 01. november 2022