Min side Meld fra
Kontakt oss

Hvordan har du det?

Og hvordan trives du der du bor? Det inviteres 1663 Fredrikstad-innbyggere til å svare på de neste ukene.  

48978211-thoughtful-caucasian-woman-relaxing-on-couch-in-living.jpg

Spørsmålene er en del av en spørreundersøkelse som sendes ut i alle Vikens 51 kommuner. Det er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i tett dialog med kommunene, for å få kunnskap om hvordan folk selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor.  

– Undersøkelsen vil gi oss i Fredrikstad nyttig kunnskap om hvordan folk har det. Det er viktig i arbeidet videre for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier ordfører i Fredrikstad kommune Siri Martinsen.  

– Vi håper derfor så mange som mulig svarer, legger hun til.  

Undersøkelsen går ut på SMS og e-post til et representativt utvalg innbyggere over 18 år den 8. november. For å delta i undersøkelsen må en må logge seg inn via BankID/MinID. Undersøkelsen kan besvares til og med 26. november.

Det er bare de som er invitert som kan delta. Som takk blir alle med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner hver.  

Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, livskvalitet, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.  

Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk.

Les mer på www.viken.no/folkehelseundersokelsen og nettsidene til FHI om folkehelseundersøkelser.    

Sist oppdatert: 09. november 2021