Spørreundersøkelsen om hvordan det går med næringslivet etter 9 måneder med Covid19

Signalene er blandet. Vi vet at noen ble truffet hardere enn andre. Det er viktig å ha et riktig bilde av situasjonen i det regionale næringslivet og danne strategier ut fra dette.

Kommunene har noen midler samtidig som de formidler noen av regjeringens krisepakker. Skal vi klare å rette virkemidlene inn der de virker best, må vi få dypere kunnskap om situasjonen i næringslivet.

Gjennom en spørreundersøkelse søker kommunene og næringsforeningene i Søndre Viken mer kunnskap og dialog. Er du bedriftsleder, ber vi deg svare på noen korte spørsmål om hvordan du vurderer dagens situasjon for din bedrift.

Det er anonymt å svare på spørsmålene, med mindre du ønsker å bli kontaktet for individuell oppfølging.

Sist oppdatert: 01. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.