Min side Meld fra
Kontakt oss

Hvor aktiv er du?

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Det skal Aktive Fredrikstad spørre et utvalg innbyggere om. Du kan også svare!
Aktive Fredrikstad eggeløp i Gamlebyen
All aktivitet teller! (Foto: Trine Sirnes) 

Programmet Aktive Fredrikstad, som koordineres av Fredrikstad kommune, skal kartlegge aktivitetsnivået i befolkningen.

IPSOS har fått i oppdrag å utføre en spørreundersøkelse. De vil i løpet av sommeren kontakte folk i Fredrikstad med en rekke spørsmål. Du kan også delta i undersøkelsen. Det tar circa ti minutter. Undersøkelsen er åpen til og med søndag 19. juni. 

Klikk her for å svare på spørsmålene    

 

Mer informasjon om undersøkelsen fra Ipsos

Til innbyggerne i Fredrikstad
På oppdrag fra etat Aktive liv i Fredrikstad kommune, gjennomfører Ipsos en befolkningsundersøkelse som skal kartlegge hvor fysisk aktive befolkningen i Fredrikstad er.


Målet er å lære mer om hva som skal til for å få flere mennesker i Fredrikstad mer aktive. Det er av stor betydning for arbeidet med aktive liv i Fredrikstad kommune at du deltar. Vi håper derfor du har anledning til å svare på noen spørsmål.


Å svare på undersøkelsen tar ca 10 minutter. Svarene blir behandlet konfidensielt og ingen kan knytte ditt navn til dine svar.

More information about the survey from Ipsos

To the inhabitants of Fredrikstad.
On behalf of agency for Active life in Fredrikstad, Ipsos are conducting a population survey in Fredrikstad municipality, concerning physical activity.
This survey is conducted to learn more about what is needed to get Fredrikstad’s population to become more active more often. In connection with this, we would like to ask you some questions. It is of great importance to us that you take part in the survey.


Responding to the survey takes around 10 minutes. Answers are treated confidentially, and no one can link your name to your answers

 

 

Din deltakelse viktig  

Anne Skauen, programleder for Aktive Fredrikstad, håper akkurat du tar deg tid til å svare.

– Vi trenger et skikkelig bilde av hvor mye folk her i byen beveger seg sånn at vi kan justere hvordan vi jobber, og forhåpentlig gjøre det enda litt enklere for hver enkelt å finne tid til sin hverdagsaktivitet. Vi vet at fysisk aktivitet er viktig for både humøret og helsa, og litt er bedre enn ingenting, sier Skauen.

Vil se utviklingen

Gjennom programsatsingen Aktive Fredrikstad - Global Active City skal Fredrikstad kommune, i tråd med ISO standard AWI 26102, jobbe systematisk for å økte innbyggernes fysiske aktivitetsnivå.  

Helsedirektoratet anbefaler i sine nye råd at voksne og eldre beveger seg minst 20 minutter per dag. Se rådene for hvor mye du bør være fysisk aktiv

Inntil nå er det kun gjort nasjonale målinger på hvor aktive folk er. Aktive Fredrikstads undersøkelse skal gi lokale data. Planen er å gjennomføre undersøkelsen meg jevne mellomrom for å kunne følge utviklingen.    

Dette spør vi om  

Kartleggingsarbeidet er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold. Folkehelseinstituttet og Norges Idrettshøgskole har også bidratt som rådgivere. Viken fylkeskommune har bidratt med folkehelsemidler.  

Ipsos vil spørre om grunnleggende demografiske data som kjønn, alder, høyeste fullførte utdannelse, yrke/aktivitet, antall personer i husstanden og fødested. De vil også spørre om postnummer for å kunne bryte ned utvalget ut fra hvor i kommunen respondentene er bosatt.  

I tillegg vil de spørre kvalitative spørsmål for å få innspill på hva som motiverer den enkelte til fysisk aktivitet, og hvordan Fredrikstad kommune bedre kan tilrettelegge for å øke fysisk aktivitetsnivå hos den enkelte.  

– Da ønsker vi konkrete innspill som for eksempel om det er steder det burde stått en benk for å ha et sted å hvile på turen, om det er områder som mangler belysning og så videre, forklarer Skauen.

Hun understreker at personopplysninger behandles i tråd med gjeldene lover og regler.    

 

Les mer om Aktive Fredrikstad

 

 

Sist oppdatert: 08. juni 2022