Hva er badetemperaturen?

Fredrikstad kommune har nå satt ut badetemperatur målere på Foten og Mærrapanna

Dette er målere som viser temperaturen i nåtid. Det er også mulig se historikk på temperatur de siste dagene.
Data sendes over kommunens eget LORA nett som er ett nett beregnet for å samle inn sensor data.

Ny teknologi - nå trenger du ikke lenger dra til Foten for å sjekke badetemperaturen!

Sist oppdatert: 18. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.