Min side Meld fra
Kontakt oss

Holøs Pettersen tilsatt som direktør

Ole-Henrik Holøs Pettersen er tilsatt som direktør for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune.

Ole-Henrik-Holøs-liten.jpg
 

Ole-Henrik Holøs Pettersen (42) er tilsatt som direktør for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune. Han har vært konstituert i stillingen siden våren 2021.

Ole-Henrik Holøs Pettersen (42) har gjennom mange år vært etatssjef for kultur i Fredrikstad kommune. Holøs Pettersen er utdannet musikkviter og bosatt i Fredrikstad, men opprinnelig fra Rakkestad.

Han har lang erfaring med både ledelse, forvaltning og prosjektarbeid i offentlig sektor. Ole-Henrik Holøs Pettersen har hatt lederstillinger i både Oslo og Fredrikstad kommuner, og har innehatt en rekke roller i organisasjonslivet og som styremedlem og styreleder innen kultur- og oppvekstsektoren. i Oslo.

- Jeg er veldig glad for å få muligheten til å lede seksjon for kultur, miljø og byutvikling fremover. Fredrikstad kommune har en kommuneplan med visjonen Den lille verdensbyen, som tegner både et utfordrings- og mulighetsbilde for by og samfunn. Jeg er veldig opptatt av at denne visjonen skal speiles i arbeidet vårt, og at vi har planens målbilder som rettesnor. Dette handler særlig om å ha fokus på det forebyggende folkehelsearbeidet, på å tilrettelegge for flere arbeidsplasser og et næringsliv som kan vokse, og på å nå de klimamålene vi har satt oss. Innenfor disse områdene vil seksjonen jeg skal lede ha en sentral rolle, både i å samordne kommunens innsatser, og som leverandør av gode tjenestetilbud til befolkningen, sier påtroppende KMB-direktør Ole-Henrik Holøs Pettersen.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold ser fram til å jobbe sammen med Ole-Henrik Holøs Pettersen framover.

- I Ole-Henrik Holøs Pettersen får Fredrikstad kommune en direktør for kultur, miljø og byutvikling med solid kompetanse innen ledelse og offentlig forvaltning, forståelse for kommunens utfordringer og muligheter, samt et sterkt ønske om – og evne til – å skape resultater, både internt og eksternt. Vi får en leder med fokus på utvikling, samarbeid og samspill, kombinert med gode strategiske og kommunikative evner. Jeg ser fram til å samarbeide med ham om ledelsen av Fredrikstad kommune, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Ole-Henrik Holøs Pettersen tiltrer stillingen umiddelbart.

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling består av Kulturetaten, etat Aktive liv og Miljø- og byutviklingsetaten.

Seksjonen drifter og utvikler det offentlige badetilbudet, kino, kulturhusene, bibliotekene, kulturskolen og fritidsklubbene for barn og unge i Fredrikstad, og har ansvar for blant annet by- og samfunnsplanlegging, samferdsel, folkehelse og fysisk aktivitet, klima og naturmangfold, landbruksforvaltning, næring, geografisk informasjon, regulering- og byggesak, kulturminnefeltet, kunst- og kulturfeltet, samt planlegging og gjennomføring av større kulturarrangementer.

Sist oppdatert: 17. februar 2022