Holder Stjernehallen åpen i sommer

Fredrikstad kommune har besluttet å la lag og foreninger få benytte Stjernehallen gjennom sommeren som et velferdstiltak for barn og unge i en ellers krevende tid.

Kommunen har mottatt flere henvendelser fra frivillige organisasjoner med anmodning om å holde innendørs idrettsanlegg åpne. Disse er vanligvis helt eller delvis nedstengt i perioden. 

– I samråd med Fredrikstad idrettsråd, og som et avbøtende tiltak for barn og unge, iverksettes nå sommerdrift i Stjernehallen, Borgehallen, Gressvikhallen og idrettshallen på Kongsten, for sommeren 2021, sier etatsjef for Aktive liv i Fredrikstad kommune, André Flatner.

– Siden Fredrikstad ble underlagt nasjonale restriksjoner har det vært begrensede muligheter for å gjennomføre innendørs aktivitet for barn og unge, og betydelige restriksjoner på utendørs aktivitet. Som en konsekvens har idretten meldt bekymring for et betydelig frafall av medlemmer, og om de vil være i stand til å hente inn igjen de barn og unge som er frafalt siden mars i fjor, fortsetter han.

– Når brorparten av aktivitetstilbudene bortfaller, mister man også de viktige arenaene som i et samfunnsperspektiv er avgjørende elementer i arbeidet med å skape sosial bærekraft. Økt inaktivitet vil også øke reparasjonskostnadene på fremtidige helsebudsjetter, noe kommunen nå satser aktivt på å motvirke, legger han til. Han får støtte fra etatssjef for Bygg og eiendom Voica Imrik.

– Det er mange lag og foreninger som bretter opp ermene og gjør en ekstra innsats nå. Den dugnaden må vi også være med på. Takket være stor fleksibilitet fra våre ansatte i Eiendomsdrift skal vi sørge for at isen i Stjernehallen blir liggende i år slik at de unge kan ta igjen det tapte fra de siste månedene, samt ha et godt tilbud når mye annet fortsatt er preget av restriksjoner, sier Imrik.    

Sist oppdatert: 11. mai 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.