Hold byen ren - vårdugnad i nærmiljøet 6. april - 9. mai

Innhold

Våren er her, og da blir det mye triveligere om alle bidrar til å gjøre det fint i nærmiljøet sitt.

Vårdugnad i Bratiliparken
Fredrikstad kommune inviterer til vårdugnad "Hold byen ren" i perioden 6. april - 9. mai og oppfordrer nabolag, velforeninger, lokalsamfunnsutvalg, frivillige organisasjoner m.m til plukking av søppel i nærmiljøet. Langs veier og grøftekanter, på lekeplasser, i parker og på andre fellesarealer.

Sekker og engangshansker kan fås ved Servicetorget i rådhuset og hos Teknisk drift i Tomteveien 30 (varemottaket). 

Kommunen sørger for bortkjøring av sekker og annet søppel på tre hentedatoer:
fredag 26. april, fredag 3. mai og fredag 10. mai.

Bestill henting av sekker og annet søppel etter at dere har ryddet. Ring Servicetorget, tlf. 69 30 60 00 senest kl. 15.45 dagen før aktuell hentedato. Oppgi hentesteder og kontaktperson. Hentesteder må være ved kjørbar vei der renovasjonsbilen kommer frem. Sekkene skal ikke være tyngre enn at de kan løftes.

Kontaktpersoner
Vegard Anda, tlf. 924 30 121, e-post: vegand@fredrikstad.kommune.no
Kate Hoel, tlf. 480 20 504, e-post: kathoe@fredrikstad.kommune.no

Mer informasjon: www.fredrikstad.kommune.no/holdbyenren

Sist oppdatert: 05. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?