Hjemmeundervisning på Borge ungdomsskole ut uke 38

Borge ungdomsskole har besluttet å gå fra klasseromsundervisning til hjemmeundervisning fra og med torsdag 10. til og med fredag 18. september. Skolen håper å være tilbake i normaldrift i uke 39.


Grunnen er høyt fravær blant de ansatte, og at skolen dermed ikke ser å kunne gi elevene et forsvarlig skoletilbud nå. Flere lærere har forkjølelsessymptomer, og er dermed hjemme, i tråd med smittevernrådene. Skolen understreker at det ikke dreier seg om registrerte koronasmittetilfeller. 

Avgjørelsen er tatt i samråd med etatssjef skole. Det blir hjemmeundervisning ut neste uke, og med start torsdag kl 09.00. Skolen organiserer hjemmeundervisningen i stor grad slik man gjorde fra mars i år. Kontaktlærer eller annen lærer vil ta kontakt med foresatte for de elevene som ikke møter til teamsmøte på morgenene. På den måten vil skolen sikre at elevene er pålogget og bruker undervisningstiden hjemme til skolearbeid.  

Lærerne og ledelsen vil torsdag kartlegge elever som kan trenge ekstra oppfølging i dagene som kommer, og tar direkte kontakt med foresatte til disse i løpet av dagen.

 


Sist oppdatert: 09. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.