Min side Meld fra
Kontakt oss

Hjelper andre mødre i lokalsamfunnet

Mødre og familier med innvandrerbakgrunn får hjelp fra lokalsamfunnsmødre til å bli kjent med kommunens tjenester og norske lover og regler.

Lokalsamfunnsmødrene hjelper andre mødre med innvandrerbakgrunn om alt fra spørsmål rundt barneoppdragelse, Nav, barnevern, psykisk helse og rus blant ungdom til hva det betyr å utøve negativ sosial kontroll. Lokalsamfunnsmødrene har startet opp på Lisleby, med plan om å utvide til hele Fredrikstad etter hvert.

Opplæringen av lokalsamfunnsmødrene er et samarbeid mellom kommunen, frivilligsentralene og de sju innvandrerorganisasjonene Somalisk kvinnegruppe, Kurdish womans rights, Ukrainaforeningen, Polsk forening, Afghansk forening, Syrisk forening og Somalisk velferdsforening.

Møt noen av lokalsamfunnsmødrene (øverst fra venstre): Rana Dawood, Inna Rasenko, Nastheeo Barre, utvalgsleder Anne Lisbeth Undahl i helse- og velferdsutvalget og Pari Mohammed. Sittende fra venstre Fadumo Abdulkadir og Farhiya Mohammed.

Kommunen når grupper i befolkningen på en bedre måte

– Lokalsamfunnsmødrene er veldig viktige, det er en stor ting å kunne hjelpe mødre og familier med små barn som kanskje ikke ber om hjelp og det de trenger, sier Fadumo Abdulkadir Ali fra den Somaliske kvinnegruppen.

Før jul i fjor fikk Fadumo og de andre lokalsamfunnsmødrene synlig bevis i form av diplomer på at de har gjennomgått opplæring fra Nav, Barnevernstjenesten og Fredrikstadhjelpa – og er klare til å hjelpe.

– Ved å bruke mødre, som ofte utgjør navet i familiene, til å lære andre mødre om hvordan de kan hjelpe seg selv og familien, når vi innbyggere vi ofte har problemer med å nå. Det hjelper lite å ha gode tjenester til befolkningen, dersom de ikke vet om dem, sier Janka Ekrem Holstad, direktør for seksjon helse og velferd.

Sist oppdatert: 12. februar 2024