Hepatitt C-bussen kommer til Fredrikstad

12. og 13. desember kommer hepatitt-C-bussen til Fredrikstad. Der kan du enkelt sjekke deg for hepatitt C.

Regjeringen har besluttet at så mange som mulig av personene som er smittet, skal tilbys behandling. Hepatitt C skal elimineres som folkehelsesykdom. Helsedirektoratet har inngått samarbeid med brukerorganisasjonen proLAR Nett for å nå regjeringens mål om at 90 prosent av alle som har kronisk hepatitt C-infeksjon skal få gratis behandling i løpet av 2019 og 2020.

ProLAR drifter den såkalte hepatitt C-bussen, en liten hepatitt-klinikk på fire hjul. Bussen vil besøke de største kommunene i Sør- og Midt-Norge i løpet av 2019 og 2020. Bussen er tilgjengelig en-to dager i hver enkelt kommune. Den vil samtidig være et tilbud til kriminalomsorgen og til spesialisthelsetjenesten. Bussen er bemannet med konsulent med brukererfaring og med hjelpepleier med spesialopplæring.

Tilbudet i bussen

  1. Analyse av spyttprøve for å sjekke om pasienten har antistoffer mot hepatitt C. Analysen tar 5-10 minutter. De som har negativ prøve er friske, og slipper videre undersøkelse. De som har positiv prøve, har blitt smittet en eller annen gang og må ta en ny test for å undersøke om de har kronisk hepatitt C-smitte.

  2. De som har antistoffer mot hepatitt C, får tilbud om undersøkelse for å sjekke om de har aktivt virus. Dette gjøres ved å analysere en liten blodprøve (stikk i fingertuppen). Denne undersøkelsen tar 60 minutter. De som ikke har aktivt virus er friske, og slipper videre undersøkelse. De som har aktivt virus, er smittet av HCV og får tilbud om å undersøke hvor langt sykdommen har utviklet seg.

  3. Leveren blir undersøkt med en «elastograf» for å måle leverstivhet. Dette er et mål på hvor langt sykdommen har kommet. Denne undersøkelsen tar 5-10 minutter.

  4. De som tester positivt for kronisk hepatitt C, skal tilbys behandling. I dag består hepatitt C-behandling oftest av tablett(er) en gang daglig i 3 måneder. Kontakt med sykehus og igangsetting av behandling er kommunens ansvar. Behandlingen skal startes opp så for som mulig etter undersøkelse i bussen, helst i løpet av et par dager. 

Bussen tilbyr dessuten hurtigtest for hiv for de som ønsker det. Les mer om hepatitt C her.

Samarbeid i Fredrikstad

Fredrikstad kommune samarbeider med Sykehuset Østfold, spesialisthelsetjenestens poliklinikker og fastleger i lokal strategi for eliminering av hepatitt C. Vi iverksetter undervisningsmøte om hepatitt C og bidrar med våre ansatte for å sikre oppfølging lokalt de dagene bussen er i kommunen.

I Fredrikstad drifter etat Friskliv og mestring lavterskel helse- og smittevernstiltak. Våre tjenester er både oppsøkende og stasjonære på Helsehuset. Fredrikstad er videre en pilot- og fadderkommune i det overdoseforebyggende arbeidet i Norge.

Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023 finner du her.

Sist oppdatert: 03. desember 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.