Min side Meld fra
Kontakt oss

Hendelse under fredsmarsjen onsdag 28. juni.

Fredsmarsjen har vært et fast innslag i Fredrikstad sentrum i over 22 år. Onsdag 28. juni ble marsjen utsatt for hets og spytting fra en gruppe ungdommer. En trist og helt uakseptabel hendelse, sier varaordfører Atle Ottesen.

Hver onsdag i 22 år har fredsmarsjen vært et fast innslag i Fredrikstad sentrum.

Den første fredsmarsjen ble gjennomført 31. oktober 2001, og siden den gang er det gjennomført over 1000 fredsmarsjer i byen vår.

Fredsmarsjen har i 22 år vært en konstant påminnelse om at menneskene trenger andre og mer humane måter å løse små og store konflikter på, enn terror og krig.

Onsdag 28. juni ble marsjen utsatt for hets og spytting fra en gruppe ungdommer, som trolig forvekslet fredsmarsjens fredsflagg med prideflagget.

Dette er en trist og helt uakseptabel hendelse. Sånn skal vi ikke ha det her hos oss. Fredrikstad skal være en åpen og inkluderende by, med plass til alle. Alle skal kunne bevege seg fritt, uten å måtte frykte trakassering eller vold.

Onsdagens hendelse viser hvor viktig det er å jobbe med holdninger blant våre ungdommer. Vi må fortsette det gode arbeidet som gjøres i skoler, fritidsklubber, idrettsklubber, dialogforum, osv.

Denne type hendelser er også nok et eksempel på hvor viktig det er å støtte opp om Pride, fordi frihet for alle ikke kommer av seg selv.

Det rike mangfoldet vi har i Fredrikstad skal vi være stolte av, og ta vare på. Å legge til rette for økt toleranse og likeverd er et ansvar både hos den enkelte, men også fellesskapet. Her har vi alle et ansvar.

Vis gjerne din støtte til et inkluderende samfunn i fredelig sameksistens ved å delta i fredsmarsjen onsdag 5. juli kl. 18, med oppmøte i gågata utenfor rådhuset.

Atle Ottesen
varaordfører

Sist oppdatert: 29. juni 2023