Helsepersonell - rekruttering

280 personer registrert seg!

Torsdag 19. mars gikk kommunen ut og oppfordret helsepersonell til å registrere seg hos kommunen for å bistå i innsatsen mot koronaviruset.

En dag senere har 280 personer registrert seg. Tallet øker stadig, og det har vært en jevn strøm av registreringer siden saken ble lagt ut. Kommunen jobber nå med å få på plass opplegg for oppfølging, slik at vi kan få oversikt over hvilken kompetanse som har meldt seg. Vi vil deretter ta kontakt med de som har meldt seg fortløpende ved behov.

Kontaktperson:
Maria Mørk Solberg
E-post:mmtv@fredrikstad.kommune.no
Telefon: +4795126469

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.