Min side Meld fra
Kontakt oss

Haugeåsen med hjemmeskole i uke 12

Utfordrende bemanningssituasjon, kombinert med karantener og smitte, gjør at Haugeåsen ungdomsskole driftes med hjemmeundervisning i uke 12.

Haugeåsen ungdomsskole har hatt flere smittetilfeller etter uke 8. Det har resultert i karantene for både elever, foresatte og ansatte.  

- Det har vært utfordrende å planlegge undervisning og å ha kontinuitet i opplæringen, forteller rektor Mona Häckert.  

I ukene 9, 10 og 11 har det vært over 200 elever i karantene, i tillegg til deres familier. 33 ansatte har vært i karantene i samme periode.  

I samarbeid med etatssjef skole og kommuneoverlegen er det besluttet ut i fra en helhetsvurdering å ha hjemmeskole i uke 12, frem til påskeferien.  

Siste smittetilfelle kom fredag kveld. Men smittetilfellene er det ifølge kommuneoverlegen god oversikt over. Foreløpig er det ikke meldt om ukjent smittevei. Elever som er definert som nærkontakter til påvist smittede, er i karantene og testes på vanlig måte.  

- Flere av smittetilfellene har kjent smittevei utenfor skolen, mens tre eller fire av smittetilfellene har kommet blant nærkontakter på skoletrinnene. Smittesporingen oppleves som oversiktlig, forklarer kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.  

De ansatte planlegger nå god undervisning på Teams. Ansatte i karantene kan også bidra i hjemmeskolesituasjonen. Elever som har behov for oppmøtetilbud på skolen, vil få tilbud om dette via sine lærere.  

Alle elever og familier tilhørende Haugeåsen ungdomsskole skal nå skal ha lav terskel for å kontakte Koronasenteret for test dersom noen får tegn til sykdom som minner om forkjølelse/influensa.  

Sist oppdatert: 20. mars 2021