Min side Meld fra
Kontakt oss

Har meldt avvik til Datatilsynet

Fredrikstad kommune har hatt fødselsnumre offentlig tilgjengelig i et skjema som ble benyttet i perioden 2015-2018. Dette beklager vi.

I kommunens innsynsløsning «Innsyn Byggesak», har fødselsnumre vært offentlig tilgjengelig i eldre saker hvor innbyggere har benyttet bestillingsskjema for situasjonskart. Dette skjemaet ble benyttet i perioden 2015-2018. Alle disse skjemaene er nå skjermet for innsyn.

Innsynsløsningen på kommunens nettsider tilbyr allmennheten å søke etter byggesaker på eiendommer i kommunen med fulltekstdokumenter fra og med 2010. I august 2015 endret kommunen skjemaet “Situasjonskart - bestilling”, slik at fødselsnummeret til innsender ble liggende i dokumentet. Skjemaet ble benyttet fram til og med oktober 2018.

Dette innebærer at dersom man søkte på en gitt adresse og åpnet skjemaet “Situasjonskart - bestilling” kunne man få tilgang til innsenderens fødselsnummer.

Kommunen beklager

– Det er svært beklagelig at det har vært fødselsnumre offentlig tilgjengelig i kommunens innsynsløsning. Dette er dokumenter som skulle vært skjermet før publisering, og vi tar hendelsen på største alvor. Tjenesten ble fjernet fra nettsidene da vi oppdaget avviket. Til sammen er det ca 800 personer som er berørt av feilen, og vi har meldt avviket til Datatilsynet, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, direktør for kultur, miljø og byutvikling.

Fredrikstad kommune har ingen holdepunkter som tilsier at opplysninger er forsøkt misbrukt. Fødselsnummer i seg selv regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt, men fødselsnummer skal ikke tilgjengeliggjøres for offentligheten på internett, jamfør offentlighetsforskriften.

Du kan lese mer om fødselsnummer på Datatilsynets nettsider. 

Har du spørsmål?

For mer informasjon kan du kontakte kommunen på telefon: 69 30 60 00.

Personvernombud i Fredrikstad kommune er Synnøve Tilrem.
Personvernombudet@fredrikstad.kommune.no, telefon 69 30 57 75.

Sist oppdatert: 03. april 2023