Har fått støtte til bybibliolab

Fredrikstad kommune har fått kr 150 000 fra DOGA for å etablere et midlertidig bybibliolaboratorium​.


​Støtten er tildelt fra DOGAs  tilskuddsordning Levende lokaler. Det er tenkt at bybibliolaben kan bli en del av et eventuelt mulighetsstudie for fremtidens biblioteksløsninger.

– Det er tenkt som et laboratorium for uttesting av nye biblioteksløsninger og tenkes både som en del av og et verktøy i et eventuelt mulighetsstudie som skal gjøres av fremtidsbiblioteket i Fredrikstad, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, kultursjef i Fredrikstad kommune.

Møteplass og testing

På bybibliolaboratoriet skal ikke fokuset være på boksamlingene, men på møteplassen og borgerdialogen.

– Det vil bli en slags midlertidig sentrumsfilial av biblioteket hvor vi kan vinne kunnskap om publikums motiver for å komme innom et bibliotek, men først og fremst være en møteplass og sosial arena hvor vi kan teste digitale tjenester og løsninger og utprøve nye måter å kommunisere med publikum på, forteller Holøs Pettersen.

Juryens begrunnelse

Juryen skriver i sin begrunnelse at uttestingen av nye aktiviteter for et bibliotek, kan bli spennende også i internasjonal sammenheng.

«Fredrikstad ble nylig kåret til Norges mest attraktive by, mye på grunn av sin helhetlige satsning på sentrum. Dermed ligger alt til rette for en god gjennomføring av dette tiltaket de neste tre årene. Det er positivt at kommunen vil prøve ut ulike metoder og aktiviteter i en lab, før hovedbiblioteket kommer på plass. Dersom Fredrikstad tar sjansen på å tenke utenfor boksen og ikke låser seg til kun å utvikle de mest tradisjonelle aktivitetene, er det gode muligheter for nytenkning rundt bibliotekets rolle i sentrum. Dette vil være interessant også for andre kommuner i Norge, og internasjonalt. Koblingen med bylaboratoriumet er også lovende og tilfører tiltaket en ekstra dimensjon,» står det i juryens begrunnelse. 

Kun på skissestadiet

Holøs Pettersen forteller at bybibliolaboratoriet både kan ses i sammenheng med bylaboratiriet og prosjektet SMART Fredrikstad.

 

– Målet er å kunne samlokalisere en bybibliolab med det allerede etablerte konseptet bylaboratoriet, med mål om større grad av borgermedvirkning i utviklingsprosjekter og planprosesser. Over tid kan laboratoriet også være et verktøy i prosjektet SMART Fredrikstad hvor målet er at kommunen sammen med brukere skal utvikle og realisere smarte og bedre brukertjenester (både kommunale og private), en mer effektiv kommunedrift, sier han.

 

En etablering av bybibliolab er foreløpig kun på skissestadiet og forutsetter både endelig vedtak i Bystyret, samt ytterligere finansiering. Kulturetaten vil også søke Nasjonalbiblioteket om midler til prosjektet.

Sist oppdatert: 07. august 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?