Min side Meld fra
Kontakt oss

Har fått inn flere tilbud til ny brannstasjonstomt

Fredrikstad brannstasjon skal etter planen stå ferdig i 2025. Nå vurderer kommunen hvilket tomtealternativ som egner seg best.

Etter å ha bedt om innspill til ny brannstasjonstomt, fikk kommunen inn flere tilbud før svarfristen gikk ut 5. februar.

–Flere har vist interesse og vi har til slutt åtte tomter som vi ønsker å vurdere videre, sier etatsjef for Bygg og eiendom Voica Imrik.
– Vi har også aktuelle tomter i kommunens eie, men for å være sikre på at ikke private sitter på tomter som kan være enda bedre egnet enn kommunens eksisterende egne tomter, valgte vi å gjøre denne utlysningen. Skal den nye stasjonen tilfredsstille kravene til en moderne brannstasjon i de neste 60 år, er det viktig at vi gjør en grundig prosess nå, sier Voica Imrik.

–Videre saksgang nå er å evaluere tilbudene basert på gitte kriterier og tomtekvalitet. Dette blir gjennomført sammen med brannsjefen og prosjekteringsgruppen, sier hun.
Valget skal etter planen tas før sommeren.

Tomtene som vurderes videre er:

1. Gnr/Bnr 201/1. Eiendommen ligger mellom Åsebråten og Høiendal, ved marka.

2. Hassingveien 38 og 40

3. Pancoveien 7

4. N16. Eiendommen ligger på Værste-området, langs Selma Nygrens vei, tvers over eiendommen hvor de gamle kranene stod.

5. Rolvsøyveien 87 (kommunens egen tomt)

6. Mosseveien 5a

7. Sladdet

8. Sladdet

Bakgrunnsinfo:
Krav til tomten
Tomten bør være på minimum 7500 kvm. Denne størrelsen forutsetter at nærliggende veisystem kan brukes som et ekstra manøvreringsareal. Dersom dette ikke kan garanteres for, bør tomten være på minimum 8500 kvm.

Tomten bør være avsatt til Bebyggelse og anlegg, kombinerte byggeformål, offentlig og privat tjenesteyting samt næring i kommuneplanens arealdel. Andre byggeformål kan også være aktuelle.

Krav til lokalisering
Kravet til responstid er regulert i dimensjoneringsforskriften, og påvirker derved kravet til brannstasjonens beliggenhet i kommunen. For å oppfylle kravet, så er det utpekt et avgrenset område for plassering av ny stasjon. Se figur 1.

Veien videre
Bystyret i Fredrikstad vedtok 18. juni 2020 at administrasjonen skal gå videre med planene om ny brannstasjon. Plassering og tomt er første milepæl, deretter kommer tidligfaseutredning med utforming av bygg, innhold, osv. i fht. til tomt og reguleringsplan, før man kan sette spaden i jorda.
Et mål er at ny brannstasjon skal stå klar i 2025.

Sist oppdatert: 11. mars 2021