Har du jodtabletter hjemme?

Innhold

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.


Nasjonale myndigheter vurderer dagens trusselbilde slik at det kan bli aktuelt å be deler av befolkningen over hele landet om å ta jodtabletter som et tiltak ved atomhendelser. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Radioaktivt jod som tas opp i kroppen gir høy risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Statens strålevern, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk anbefaler nå at gruppene som anbefales jodtabletter ved en atomulykke har tabletter hjemme. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

- Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn, det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.

Man kan nå kjøpe jod reseptfritt på apotekene. Tablettene selges under navnet «Jodix». Det følger med et informasjonsark som skal oppbevares sammen med jodtablettene.

Har du spørsmål om jodtabletter? Ring Helsenorge på 815 55 015.

Sist oppdatert: 15. november 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?