Håper på aktiv by-stempel

Fredrikstad er tatt inn som partner i Global Active Cities (GAC). Nå håper kommunen på sertifisering gjennom programmet slik bare Liverpool, Lillehammer og fem andre byer i verden har klart.

GAC-logo– Global Active Cities-sertifisering henger høyt. Det er bare syv byer i verden som har oppnådd dette i dag. Sertifiseringen er et slags stempel på at vi er i verdenstoppen med å få folk mer fysisk aktive, forklarer etatsjef for Aktive liv, André Flatner.

– Men det viktigste med dette er ikke sertifiseringen i seg selv, men veien for å komme dit. Som partner i GAC-nettverket, og på veien til sertifisering, får vi i Fredrikstad tilgang på et helt panel av verdensledende eksperter. De gir oss helt tilpassede råd om hva vi må gjøre for å få folk i Fredrikstad til å bli enda mer aktive, enda oftere, forklarer Flatner.

I GAC-nettverket sitter det 70 eksperter på folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og byutvikling. Som partner kan en også høste erfaring fra de andre byene som allerede er sertifisert.

– Denne sertifiseringsprosessen, og ekspertene vil her får tilgang på, blir et viktig verktøy for oss når vi skal få folk i Fredrikstad til å bli enda mer aktive. Og hva er poenget med å få folk mer aktive? Det vil gi oss friskere innbyggere som igjen vil spare kommunen for store kostnader vi i dag bruker på behandling, utdyper Flatner.

Han sier at Etat aktive liv vil koordinere innsatsen for å bli sertifisert.

– Skal vi få flere mennesker i Fredrikstad mer aktive, enda oftere, er vi avhengige av et godt samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten og næringslivet. Dette er vi godt i gang med. Så skal vi jobbe oss gjennom anbefalingene til GAC-ekspertene etter hvert som vi får dem, sier Flatner.

 

Les mer om GAC på http://activewellbeing.org/

Sist oppdatert: 29. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.