Håndtering av hageavfall og spredning av fremmede arter

Innhold

Hvordan kvitter man seg med hageavfall på mest mulig måte? Hvordan bekjemper vi spredning av fremmede planter?

hageavfall forbudt

Det er to muligheter for å kvitte seg med hageavfall, utenom kommunens grovfallaksjon i april/mai. Den ene muligheten er å levere avfallet på FREVAR, eller annet godkjent mottak. På FREVAR koster det 200 kr for bil med henger, mens det er gratis for personbil. Den andre muligheten er at hageavfallet komposteres på egen eiendom.

Å kaste hageavfall på kommunal grunn eller andres private grunn, regnes som forsøpling og er forbudt (Kort oppsummert - Det er ikke lovlig fordi – det regnes som forsøpling, er skjemmende, kan tiltrekke skadedyr som rotter etc., spredning av uønskede arter samt ynglested for brunskogsnegl – det er brudd på forurensningsloven og naturmangfoldloven)

Kompostavtale

Fredrikstad kommune vil gjøre oppmerksom på at de som har kompostavtale med kommunen kan låne kvistkutter/kompostkvern av kommunen slik at det blir lettere å håndtere hageavfallet i egen hage. Kompostavtale gir 35 % reduksjon i renovasjonsgebyret. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om dette.

 

Spredning av fremmede arter

Fredrikstad kommune jobber aktivt med å bekjempe spredning av fremmede planter. Fremmede planter er uønsket fordi de utgjør en risiko for norske arter eller naturtyper. Disse plantene har meget stor formeringsevne, mangler naturlige fiender, flere av dem fører til erosjonsproblemer langs vassdrag og noen kan gi allergiske reaksjoner. En fellesnevner for disse er at de på en eller annen måte har hatt hjelp av oss mennesker for å komme hit.

Spredningskildene er bl.a. dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg. På bakgrunn av dette er det derfor veldig viktig at hageavfall ikke blir kastet i naturen.

Vanlige hagerømlinger er kjempebjørnekjeks, rynkerose, parkslirekne, kjempespringfrø, kanadagullris, hagelupin, gravmyrt, fagerfredløs og russekål.

Det er ikke kun fremmede plantearter som etableres lett hvor hageavfall dumpes, også den fryktede brunskogssneglen tiltrekkes disse områdene. Når den først har etablert seg i området, kan den gjøre stor skade på hageplanter, jordbær og grønnsaker.

 

Tips oss!

Vi ønsker tips når det gjelder fremmede arter. Har du observert en fremmed planteart i området du bor, så ta kontakt med oss. For at vi skal kunne gjenfinne planten ønsker vi at publikum beskriver hvor de har funnet den så nøyaktig som mulig. Gjerne med angivelse av adresse og/eller inntegning på kart. Send gjerne bilde.

Send tips, beskrivelse, kart og bilder til:

Evt.

  • Servicetorget på tlf. 69 30 60 00
Sist oppdatert: 31. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?