Handlingsplan 2020 – 2023 og budsjett 2020

Kommuneøkonomien blir strammere. Forventningene fra innbyggerne, samfunnet og næringslivet øker.


Torsdag 24. oktober kl. 13 la rådmann i Fredrikstad kommune, Nina Tangnæs Grønvold, fram sitt forslag til budsjett for 2020 og handlingsplan 2020-2023 for formannskapet. Tilstede under framleggelsen var også kommunens bystyremedlemmer og de politiske utvalgene, som ledd i kommunens folkevalgtopplæring etter valget.

- Kommunen må i 2020 tilpasse seg det gapet som det siste halvannet året har oppstått mellom utgifter og inntekter. Dette kan ikke håndteres gjennom kortsiktige sparetiltak eller unntakstilstand, men krever en grundig prosess som skal bringe oss fra tradisjon til innovasjon, og gjøre det mulig å yte mer for mindre. Dette er en krevende reise, som er avhengig av utvidet medvirkning og forankring hos både innbyggere og medarbeidere. Dette er rådmannens hovedbudskap, fastslår Nina Tangnæs Grønvold (bildet).

Store utfordringer, men også mange muligheter

Fredrikstad kommune er en kommune i vekst. Vi står overfor store utfordringer i årene som kommer. 

Det skal gjennomføres massive utbyggings- og infrastrukturtiltak i kommunen og skapes nye arbeidsplasser. Samtidig arbeides det med omfattende digitalisering og det grønne skiftet.
Forventningene fra innbyggerne, samfunnet og næringslivet fortsetter å øke, samtidig som kommuneøkonomien er tiltakende stram.

Ved inngangen til 2020, med oppmerksomheten rettet mot stram kommuneøkonomi og betydelige omstillingsutfordringer, skal vi samtidig huske på de mulighetene som ligger i at kommunen, med et bruttobudsjett på om lag 6,5 milliarder kroner, får anledning til å gi svært mange gode tjenester til innbyggerne våre.

Les mer om forslag til tiltak, prioriteringer og satsinger i:

Sist oppdatert: 24. oktober 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.