Min side Meld fra
Kontakt oss

Guttene gjør det bedre i regning

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Årets nasjonale prøver i grunnskolen viser at guttene gjøre det bedre i regning. Jentene gjør det godt i lesing.

Nytt av året er at de nasjonale prøvene er i ny, heldigital løsning. Utformingen er også ny og tilpasset endringene i ny læreplan, LK20 (Fagfornyelsen). Det innebærer at det blir et brudd i trendmålingene og at resultatene fra i år ikke nødvendigvis kan sammenlignes med tidligere år.

For Fredrikstad viser det seg at guttene fortsatt er best i regning på 5., 8. og 9. trinn. For lesing ser vi at jentene er bedre på 5. og 9. trinn, mens gutter og jenter har vist like gode leseferdigheter på 8. trinn.

På 5. trinn presterer guttene best i regning og engelsk, mens jentene har vist best leseferdigheter på dette trinnet. Dette samsvarer med nasjonale tall.

På 8. og 9. trinn er kjønnsforskjellene mindre. Det er bare i regning det er en større forskjell, der guttene gjør det markant bedre. Dette samsvarer også med nasjonale tall.

Totalt viser det seg at elevene i Fredrikstadskolen på 5. og 8. trinn ligger nært på nasjonalt snitt, mens både gutter og jenter presterer noe under nasjonalt snitt på 9. trinn i lesing og regning.

- Det siste året har vi satt i gang et arbeid som skal ruste skolene til å bruke resultatene fra nasjonale prøver aktivt i utviklingsarbeidet. Det er mindre søkelys på forskjeller mellom skoler, og mer mot hvordan man kan analysere, forstå og bruke resultater til å utvikle skolenes praksis i arbeidet med å fremme elevenes læring og utvikling, forteller etatssjefen for skole, Marit Mundahl.  

Samtidig er det satt i gang prosjekter i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo. De bistår i arbeidet med kompetanseutviklingstiltak rettet inn mot de grunnleggende ferdighetene, og spesielt lesing.

Sist oppdatert: 11. november 2022