Gudeberg skole 1. – 10.trinn og SFO er stengt ut uka

Det er de siste dagene registrert til sammen 12 smittetilfeller ved Gudeberg skole. Kommuneoverlegen har nå besluttet å stenge skolen ut uka.


-Situasjonen oppleves som omfattende og uavklart. Vi har derfor besluttet å stenge skolen til og med fredag 6. november. Dette for å sikre at det ikke skjer videre smitte på skolen og få rammet inn smitteutbruddet, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

Kommuneoverlegen vurderer situasjonen fortløpende sammen med skolen, og stenging avsluttes så snart det anses forsvarlig.

Testing
Lærere og elever på ungdomsskoletrinnet vil anbefales å teste seg, uavhengig av symptomer/tegn til sykdom. Det kommer egen beskjed om dette til de det gjelder. For øvrig bes alle som utvikler symptomer/tegn til sykdom å kontakte koronasenteret for test.

Karantene
Smittesituasjonen på Gudeberg har ført til at mange nå er i karantene. De dette gjelder får nærmere beskjed om at de skal være i karantene, og hva dette innebærer. 

–Når man er i karantene skal man ikke treffe andre enn de man bor sammen med. Det forstår vi at er kjedelig. Nå er det likevel veldig viktig at alle, ikke bare de som er i karantene, begrenser hvor mange vi er sammen med, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

 

Sist oppdatert: 02. november 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.