Min side Meld fra
Kontakt oss

Grønvold skal lede offentlig utvalg om kvinnearbeidshelse

Kommunedirektør i Fredrikstad, Nina Tangnæs Grønvold, skal lede et offentlig utvalg som skal utrede kvinners arbeidshelse.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 8. mars – på kvinnedagen.

- Dette er et utfordrende og spennende oppdrag, som jeg ser fram til å starte på. Vi skal se nærmere på hvordan vi kan forhindre at den totalbelastningen som kvinner kan oppleve, fører til at de skyves ut av arbeidslivet, forteller Nina Tangnæs Grønvold.

- Jeg har tro på at arbeidet vil bringe fram forslag til tiltak som kan bidra til at kvinner får bedre arbeidshelse og redusert fravær og frafall fra arbeidslivet, fortsetter Grønvold.

16 utvalgsmedlemmer, som representerer både partene i arbeidslivet og faglig ekspertise, skal utarbeide et helhetlig kunnskapsgrunnlag om kvinners arbeidshelse, som skal munne ut i en norsk offentlig utredning, en såkalt NOU.

Arbeidet i et slikt utvalg er ikke en fulltidsjobb, men et oppdrag som gjøres på siden av ordinært arbeid. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. april 2025.

Mange opplever at det å være i arbeid bidrar til god helse og livsmestring. Samtidig er det et betydelig potensial for å redusere kvinners fravær og frafall i arbeidslivet, blant annet gjennom å bidra til bedre arbeidshelse. Konsekvensene av arbeidsrelaterte plager og sykdommer rammer kvinner som jobber i helse- og omsorgssektoren i særlig grad. Mange kvinner er også ansatt i stillinger som innebærer høye emosjonelle krav, særlig innenfor ulike helse-, omsorgs- og velferdstjenester.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold har sin siste arbeidsdag i Fredrikstad kommune 5. mai. Ordfører Arne Sekkelsten og kommunedirektøren ble høsten 2023 enige om en sluttavtale, som ble vedtatt av bystyret.

Nina-Tangnæs-Grønvold---des-2023-web.jpg
Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold
Sist oppdatert: 08. mars 2024