Grønvold ny rådmann

Nina Tangnæs Grønvold har siden oktober 2018 vært konstituert rådmann. Nå har et enstemmig bystyre vedtatt å tilby Grønvold rådmannsstillingen i vår kommune på fast basis.


Hun tar over den faste stillingen når Ole Petter Finess går i pensjon, fra 1. desember 2019. Fredag kommer trolig Bystyret til å endre stillingsbenevnelsen til kjønnsnøytrale "kommunedirektør".

Fra september 2011 til oktober 2018 var hun kommunaldirektør for helse og velferd, med et opphold fra september 2012 til oktober 2013, da hun var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Grønvold er utdannet lege fra UiO, og har i tillegg masterutdanning i helseledelse. Fra 2002 til 2011 var hun avdelingsleder og spesialrådgiver i LO, og i 2001 var hun statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Hun har tidligere arbeidet som lege, doktorgradsstipendiat og barnehageassistent, og hatt en rekke kortere vikariater som kommunelege og i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Nina Tangnæs Grønvold er styremedlem i Sykehuset Østfold HF og medlem av Helsedirektoratets sektorråd. Hun har hatt en rekke styre- og tillitsverv i blant annet flere sykehus, høgskolestiftelse, folkehøgskole, ulike aksjeselskaper, Forskningsrådet, Bioteknologirådet, miljøbevegelse og student- og partipolitikk.

Sist oppdatert: 20. juni 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.