Min side Meld fra
Kontakt oss

Gratulerer med kvinnedagen!

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Norge er i følge en FN-måling verdens tredje mest likestilte land. Behøver vi da en kvinnedag? Svaret er i følge ordfører Siri Martinsen, et ubetinget ja!

I følge en FN-måling er Norge verdens tredje mest likestilte land.

Vi har gode velferdsordninger for alle, fødselspermisjon, full barnehagedekning og fedre som ønsker og får mer tid med barna. Vi deler mer på husarbeidet og kvinner har høy yrkesdeltagelse. Sammenlignet med andre land fikk vi tidlig allmenn stemmerett. Andelen kvinner i regjeringsposisjoner i perioder har vært høyere enn andelen menn, og flere kvinner enn menn tar høyere utdanning.

Mye er med andre ord på stell i Norge anno 2022. Trenger vi da 8. mars- markeringen? Svaret er et ubetinget ja! Vi har fortsatt systematiske ulikheter mellom kjønnene som påvirker mulighetene menn og kvinner får i samfunnet.

Statistikken viser at selv om det i Norge i dag i stor grad gis lik lønn for likt arbeid, er likevel kvinners timelønn i snitt kun 89 prosent av det menn får. I tillegg er ca to av tre ledere menn. En utfordring er å få flere kvinner representert i høytlønnede og ledende statusyrker, som tradisjonelt har vært mannsdominert.

Vi vet også at andelen deltidsarbeidende kvinner er tre ganger høyere enn samme andel menn. En bedre heltidskultur blant tradisjonelle kvinneyrker er noe vi i Fredrikstad kommune nå forsøker å ta tak i.
At kvinnekamp er viktig for kvinnenes del, sier seg nesten selv. I mine øyne dreier imidlertid moderne likestillingsarbeid om mye mer.

Økt likestilling er helt nødvendig for at vi skal kunne utnytte de menneskelige ressursene i samfunnet vårt.
Både enkeltmennesket, nærings- og organisasjonsliv og samfunnet som helhet er nemlig tjent med at vi fjerner hindringer for likestilling.

Likestilling er mer enn bare et mål på kvinners rettigheter. Likestilling er også en av de mest effektive drivkreftene for økonomisk utvikling, rettferdig fordeling, fred og demokratiske samfunn.

Likestilling betyr å fjerne diskriminering og ta alle menneskers ressurser i bruk.

Likestilling betyr å synliggjøre både kvinner og menns behov i politikken og styre midler dit behovene er størst. Da realiseres rettigheter samtidig som vi får mer ut av hver krone som brukes.

Likestilling handler om med andre ord om langsiktig, bærekraftig samfunnsutvikling.
Vi har kommet langt i Norge, men vi har nok fortsatt et stykke igjen før kvinner og menn har de samme reelle mulighetene på alle samfunnsarenaer. Samtidig skal vi ikke glemme det kvinner (og menn) har fått til gjennom årelang kamp. Norge er i dag et av de mest likestilte samfunn i verden. Det skal vi være stolte av, både kvinner og menn.

Helt til slutt vil jeg få gratulere alle kvinner med dagen.

Mvh.
Siri Martinsen
Ordfører

Sist oppdatert: 08. mars 2022