Min side Meld fra
Kontakt oss

Gratulerer med dagen!

Regn og koronavirus til tross, det ble en fin 17. mai-markering i Fredrikstad.

- Årets 17. mai feiring har ikke blitt helt som vi er vant til. Mye har måttet avlyses på grunn av korona-viruset. Likevel synes jeg vi har fått til en flott feiring i byen vår. 17. mai komitéen og alle som har bistått skal ha en stor takk for å komme opp med kreative og gode løsninger for å feire dagen på en fin og verdig måte, sa ordfører Jon-Ivar Nygård i sin 17.mai-tale.

Se Fredriksstad Blads opptak av den offisielle marekeringen her.


Under kan du lese ordførerens 17. mai-tale.

17. mai 2021 - ordførerens tale

Kjære alle sammen,
«Tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet etter», begynner en av våre mest kjente og kjære 17. mai-sanger.

Jeg husker godt sangen fra jeg var liten.
17. mai var nemlig en dag jeg hadde gledet meg til lenge, med alt det innebar av glade mennesker, veivende flagg, leker og selvfølgelig is og brus.

På toppen av alt lå en følelse av stolthet. Mest av alt var jeg kanskje stolt over det norske flagget, som jeg syntes var det fineste av alle flagg i hele verden.

Jeg synes fortsatt det norske flagget er flott, men det ligger noe mer bak følelsene enn overbevisningen om at rødt, hvitt og blått står finere sammen enn gult og blått.

I dag er jeg mest av alt stolt av våre forfedres arbeid på Eidsvold for 207 år siden.

Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble utformet i datidens Europa.

Som Europas eldste og verdens nest eldste gjeldende konstitusjon er Grunnloven i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati.

Grunnloven har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av folkestyret. Norge er ett av få land i Europa som med unntak av krigen 1940-1945, ikke har opplevd et brudd i den demokratiske utvikling. Det liberale demokratiet i Norge ble i 1920- og 30-årene utfordret fra autoritære og til dels totalitære krefter, både fra venstre og høyre, men den konstitusjonelle utviklingen fikk ingen tilbakeslag i autoritær retning.

I takt med folkestyrets fremvekst er Grunnloven gradvis blitt endret. Den symboliserer derfor fornyelse og aktualitet, som er viktig for tillitsforholdet mellom befolkningen og de folkevalgte.

Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne premisser. I så måte er 17. mai en viktig dag. 17. mai minner oss om hva som er viktige verdier å hegne om i landet vårt, og bidrar til å løfte bevisstheten rundt hva demokratiet betyr for oss. Feiringen av grunnloven må alltid være inkluderende og rommet det store vi. Det betyr absolutt kjærlighet til landet og demokratiet, men det må aldri forveksles med usunn nasjonalisme som ekskluderer andre enn oss nordmenn. Det ligger i det liberale demokratiets grunntanke å respektere alle mennesker, tåle mangfoldet og fremme demokratiet ute og hjemme.

I år er det stortingsvalg i Norge. Det er den aller fineste arven fra Eidsvold og 1814. Demokratiet og grunnloven overlever bare hvis vi tar våre på det og benytter oss av det. Vi har sett hvor skjørt demokrati kan være de senere årene. Demokratiet må ses på som et felleskap der vi kan være uenige, men likevel kan forstå hverandre og respektere hverandre. Hvis ikke kan det bære galt av sted.


---

Årets 17. mai feiring har ikke blitt helt som vi er vant til. Mye har måttet avlyses på grunn av korona-viruset.
Likevel synes jeg vi har fått til en flott feiring i byen vår. Vi har hatt både kor og korps som har dukket opp i gatene. Det har vært flaggheising og bekransning strømmet på nett, allsang, osv. Ikke minst har båtfolket i mobilisert og laget Norges lengste flytende 17. mai-tog.

17. mai komitéen og alle som har bistått skal ha en stor takk for å komme opp med kreative og gode løsninger for å feire dagen på en fin og verdig måte.

Tusen takk for meg, og gratulerer med dagen.

Sist oppdatert: 17. mai 2021