Min side Meld fra
Kontakt oss

Gratulerer med dagen, alle samer!

For 106 år siden ble det første samelandsmøtet avholdt i Trondheim.


For å markere denne hendelsen besluttet det Nordiske sameting i 1992 at 6. februar skulle være samefolkets nasjonaldag.

Flere år med undertrykkelse førte til at mange samer sluttet å utrykke kulturen sin. Det har derfor de siste ti-årene blitt lagt fokus på å gjenopprette nasjonalfølelsen, stoltheten og kulturen som ble forsøkt visket vekk fra samene.

Sametinget, sameloven og en egen grunnlovsbestemmelse som har kommet på plass, i tillegg til at det også ble etablert flere viktige samiske institusjoner. 

Det er anslått at det finnes omlag 40.000 samer i Norge i dag. Mange samer har flyttet fra tradisjonelle samiske bygder til storbyer, også til Fredrikstad. Gjennom Samefolkets dag ønsker vi å spre bevissthet om samenes historie, kultur og viktigheten av at denne bevares. I dag er samisk kultur en viktig del av vår felles kulturarv.

Ordfører Siri Martinsen mener samisk nasjonaldag er viktig på så mange måter.

- Ikke bare er det fint å samles og markere en viktig dag i fellesskap. Det er også en anledning for å feire samisk kultur. En rekke samiske artister synger, joiker og rapper på eget morsmål. Det er bra - det er nemlig både viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. Jeg vil gratulere alle samer i Fredrikstad med dagen, sier ordfører Siri Martinsen.

 
Du kan høre Sámi soga lávlla (A. Sørli), Samefolkets sang, fra klokkespillet i Rådhuset i dag. Du kan høre melodien kl. 09.00, 15.00, 18.00 og 21.00.

 

Sist oppdatert: 06. februar 2023