Gratis henting av vrakbåter

Kambo Marina henter gamle båtvrak helt gratis i perioden april – oktober 2021.

vrakbåt.jpg

Prosjektet er et samarbeid mellom Handelens Miljøfond, Oslofjordens Friluftsråd og kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Hvaler og Halden.

Gamle båter har ofte blitt liggende på stranda, bøya, marinaer og båtforeninger fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass. 1000 kroner i statlig vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte båter.

Med støtte fra Handelens Miljøfond kommer Kambo Marina og henter vrakbåter uten ekstra kostand.

Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak.


Redusere påkjenning for miljøet


Lekterprosjektet 2021 - Kambo Marina viderefører prosjektet fra 2020 i Indre Oslofjord og har i år fått ny pengegave fra Handelens Miljøfond for å rydde opp i ytre Oslofjord. De henter gamle fritidsbåter gratis for å redusere påkjenningene på det marine miljøet.

Det planlegges tre henterunder med lekter i Østfold i løpet av sommeren og høsten, trolig juni, juli og september. Seilingstider vil avhenge av antall båter som skal hentes. Privatpersoner, kommuner, båtforeninger og andre organisasjoner som ønsker å kvitte seg med vrak er velkomne til å delta.  

Gjennom prosjektet ønsker vi både å kartlegge og rydde båtvrak.

Slik gjør du det

  • Båter som skal hentes må meldes inn på kambomarina.no. Husk å ha et bilde av båten når du registrerer.
  • Egen båt eller eierløs fritidsbåt kan meldes inn.
  • Ordningen gjelder fritidsbåter som er under 49 fot og som veier under 3 tonn.
  • Alle typer båter kan leveres, både trebåt, plastbåt, seilbåt, seilbrett, kajakk og kano. Både med og uten motor.  
  • Har du båt som er større en 49 ft, over tre tonn eller er sunket så ta kontakt med Kambo Marina.   
  • Båten må plasseres maksimalt 20 meter fra strandkanten slik at vi kan nå den fra lekteren.

 

Kontaktpersoner

 

Oslofjordens Friluftsråd Bjørn Heidenstrøm på bjorn@oslofjf.no
Prosjektleder Sveinar Kildal 913 08 285
Daglig leder Ketil Svelland, Kambo Marina.

 

Sist oppdatert: 26. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.