Gratis buss

Fra mandag 11. november til 9. februar reiser du gratis med bussen i Fredrikstad kommune.

Gratistilbudet gjelder på alle lokale busslinjer i Fredrikstad, inkludert regionbussene, skolerutene og VY6, samt tre hovedbusslinjer mellom Fredrikstad og Sarpsborg og tre rushtidslinjer til Grålum og Sykehuset Østfold Kalnes. Les mer på Østfold kollektivtrafikk sine hjemmesider.

Se bussruter 

Sist oppdatert: 11. november 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.