Gratis buss: Passasjervekst over all forventning

Og antallet besøkende til sentrum har økt.


-Da bomringen åpnet i Fredrikstad den 15. november, var det mange som fryktet at besøket til sentrum ville gå ned, også vi. Derfor besluttet vi å sette inn diverse tiltak for å gjøre det enklere for Fredrikstadfolk å velge bort bilen på reiser internt i kommunen. Vi hadde allerede gratis ferge. Ved å supplere med innfartsparkeringer rundt byen og gratis buss håpet vi å møte bomringen på best mulig vis, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

-Etter tre måneders drift viser tellingene fra Fredrikstad Næringsforening at besøkstallene til byen har økt med 3 prosent sammenlignet med i de samme månedene i fjor. Dette synes vi er svært gledelig. Ekstra hyggelig er det at CO2 utslippene knyttet til biltrafikk er redusert i samme periode. Biltrafikken til sentrum er nemlig redusert med 12,7 % sammenlignet med ukene før bomåpningen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

73% økning

Fra mandag 11. november til 9. februar reiste man gratis med bussen i Fredrikstad kommune. Nå er tallene fra tremåneders perioden klare og de viser en økning i antall passasjerer på hovedbusslinjene på hele 73,3% og 67.2 % økning samlet for alle tilbudene.

-Målet vårt med gratis buss er at folk skal få øynene opp for at det finnes gode alternativer til bil. Nå håper vi at fortsatt redusert billettpris og det at mange har lært seg å like buss, gjør at den gode trenden fortsetter, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Sist oppdatert: 25. februar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.