Gradvis gjenåpning av skoler i Fredrikstad

Se brevet til foresatte fra etatsjef skole og kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune. Brevet er tilgjengelig på flere språk.

Fra tirsdag 12. mai og gjennom neste uke vil skolene i Fredrikstad kommune gradvis gjenåpne for elevene på 5.-10. trinn. Etter nesten to måneder med hjemmeskole skal nå også de eldre elevene på skolen få treffe venner og lære sammen med jevnaldrende igjen. Fredrikstad internasjonale skole (FRIS) og kombinasjonsklassene ved Frederik II vgs. vil også åpne gradvis fra og med neste uke for sine elever og deltakere. 

 

Regjeringen er klar på at smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig. Elevene på 1.-4. trinn skal fortsatt ha vanlig skoledag som tidligere. For skolenes øvrige elever vil derimot opplæringstilbudet framover bli en kombinasjon av opplæring på skolen, uteskole og fjernundervisning. Skolene er forskjellige, og det kan forekomme ulikheter mellom skolene, og trinn på den enkelte skole. Det vil også kunne bli endringer og justeringer i opplæringstilbudet på den enkelte skole i perioder.

 

Nasjonale spørreundersøkelser og tilbakemeldinger til kommunen viser at foresattes tanker rundt gjenåpningen er delt. Mange opplever dette som veldig bra og riktig, mens andre opplever det som merkelig at vi skal gjenoppta tilbudet til barn når resten av samfunnet fortsatt oppfordres til å redusere kontakt og holde seg mye hjemme.

Vår anbefaling er at alle foresatte bør sende friske barn på skolen når de nå gjenåpner. Barnelegeforeningen har utviklet en egen vurdering av barn med kroniske og underliggende sykdommer. Barn med bekreftet allergi og astma kan fortsatt gå på skolen. Se vurderingen for andre sykdommer og tilstander.

 

De strenge tiltakene som ble innført i begynnelsen av mars ble ikke gjort for å beskytte barna spesielt. De ble gjort for å redusere smittespredningen i befolkningen generelt, for å beskytte risikogruppene særskilt, og forhindre en stor belastning på helsevesenet. Nå vet vi enda mer, og ser at spesielt barnehage- og skolestengning ikke har stor effekt når det gjelder smittespredning.

 

Mange foreldre er vant til hyppig smitte blant barn når det gjelder forkjølelse og lignende. Med det nye koronaviruset ser vi en annen situasjon. Barn og unge kan bli smittet av koronavirus, men de ser ut til å bli smittet i betydelig mindre grad enn voksne. Barn og unge som har blitt smittet har stort sett fått milde eller ingen symptomer. Vi vet også at smittede barn/unge ikke utgjør en vesentlig smittekilde, hverken til andre barn eller til voksne. Blant annet i Sverige, hvor barnehager og skoler har vært åpne, har det ikke vært utbrudd av koronavirus i hverken barnehager eller skoler.   

  

Når skolene nå gjenåpner, er det allikevel med strenge smitteverntiltak. Det er utviklet egne veiledere for å begrense smitte. Det viktigste her er at syke personer ikke skal være på skolen, å ha god hygiene og å redusere kontakt mellom personer. For barn og unge gjennomføres kontaktreduksjonen først og fremst i form av organisering; i grupper (kohorter) med faste barn og voksne fremfor veldig strenge avstandsregler. Dette fordi det i liten grad er smitte bland barn/unge, men at det samtidig er behov for å redusere en eventuell smittespredning og muliggjøre en eventuell smitteoppsporing.

 

Denne pandemien kan vare lenge i Norge og i Fredrikstad. Det er derfor viktig at vi, så langt det er mulig, forsøker å ta hverdagen tilbake, under et tak av gode smitteverntiltak. For skoleelever er rutinene og hverdagen med andre barn/unge ekstra viktig. Det er i dag lite smittespredning i Fredrikstad generelt, og alle innbyggere skal holde seg hjemme ved tegn til sykdom.Når skolene nå gradvis gjenåpner, snakker vi derfor i all hovedsak om friske barn og voksne som skal treffe andre friske barn og voksne.

 

Den gradvise gjenåpningen av samfunnet betyr at dere fortsatt må holde hardt på de grunnleggende smitteverntiltakene på hjemmebane. Syke må holde seg hjemme, vask hender hyppig, host og nys i albuekroken eller et papir, hold fysisk avstand til andre når dere er ute og omgå i hovedsak kun de dere bor sammen med (og eventuelt de samme barn/unge dere er i gruppe/kohort med på skolen).

 

Elever med legeerklæring på at de er i risikogruppe og må holde seg hjemme har fortsatt krav på fjernundervisning. For andre gjelder samme regler om undervisning som før koronapandemien. I Norge er det opplæringsplikt for barn/unge i alderen 6-16 år, ikke skoleplikt. Det betyr at foreldre kan velge å sende barna på privat eller offentlig skole, eller de kan undervise barna selv. Elevene skrives da ut av skolen og foresatte overtar opplæringsansvaret, og må selv sørge for undervisningsopplegg og materiell. Les mer om dette i spørsmål/svar på kommunens nettsider. Skolen er, i tillegg til undervisningen, en viktig sosial arena og vi oppfordrer alle utenfor risikogruppene til å komme tilbake på skolen til det tidspunktet skolen gir informasjon om.

Lykke til med skolestart!

 

Vennlig hilsen

Etatsjef skole og
kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune

Se brevet på albansk

Se brevet på arabisk

Se brevet på engelsk

Se brevet på kurdisk-sorani

Se brevet på polsk

Se brevet på somali

Sist oppdatert: 11. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.