Min side Meld fra
Kontakt oss

Nå starter arbeidet med nye vann- og avløpsledninger langs Glommastien

I forbindelse med at det etableres nye ledninger for kommunene, må i overkant av én kilometer av Glommastien stenges, på østsiden av elven ovenfor Sannesundbroen.
Arbeidet med det som kalles «Transportetappe 2» vil gå i gang i begynnelsen av mars.

Arbeidet med det som kalles «Transportetappe 2» vil gå i gang i begynnelsen av mars.

Arbeidet med dette vil trolig vare ut året, og en ny midlertidig omlagt rute for Glommastien vil bli skiltet.

– Dette samarbeidet mellom Sarpsborg og Fredrikstad er avgjørende for å modernisere infrastrukturen og sikre en pålitelig vann- og avløpsservice for våre innbyggere, sier Tom Arild Hodt, virksomhetsleder for vann og avløp i Fredrikstad kommune.

Mesteparten av arbeidet med transportetappen pågår i Fredrikstad kommune, og strekket langs Glommastien er et samarbeidsprosjekt for de to kommunene. Sarpsborg og Fredrikstad i har i dag en felles avløpsledning på strekningen, som er i dårlig stand. Nå legger Sarpsborg og Fredrikstad nye VA-ledninger for begge kommuner, slik at Fredrikstad ikke må grave opp den samme strekningen etter at vi er ferdige.

Ledningen som legges for Fredrikstad skal på sikt føre avløpsvannet fra Årum til vårt nye renseanlegg.

Stengningen skal etter hva Fredrikstad kommune forstår ikke ha påvirkning for Glommaløpet som arrangeres i mai 2024, og aktørene informeres om arbeidet.

Les mer om Glommaløpet her:

Det kan være behov for å stenge Glommastien også noen uker i løpet av våren 2025 for å komme i mål med prosjektet.

Sist oppdatert: 07. mars 2024