Gjenåpner skoler og barnehager gradvis

Barnehager åpner igjen fra 20. april, skolenes 1. til 4. klasser fra 27. april. Det vil også gjennomføres en kontrollert lemping på flere andre koronatiltak i løpet av april.

 

Statsminister Erna Solberg kunngjorde i pressekonferanse tirsdag 7. april at regjeringen letter på flere koronatiltak fra 20. april og utover. Hun understreket samtidig viktigheten av at vi enda ikke kan senke skuldrene.

Fredrikstad kommune følger nasjonale myndigheters pålegg, og vil nå videreføre opplegg for hjemmeundervisning i skolen, samtidig som det forberedes en gradvis gjenåpning av 1.-4. trinn og SFO fra mandag 27. april. De kommunale barnehagene gjenåpnes etter planen fra 20. april.

– Vi vil nå bruke tiden fram til åpning til å forberede skoler og barnehager på å kunne ta imot barn igjen, samtidig som vi ivaretar smittevernet. Kommunen fikk informasjonen fra regjeringen samtidig som resten av befolkningen. Vi ser at vi må gjøre ting på en litt annen måte enn vi pleier framover, og har ikke alle svar på hvordan vi skal løse det nå, men vil bruke dagene med hjemmeskole til å rigge oss for dette. Vi imøteser også nasjonale veiledere og standarder, sier direktør for utdanning og oppvekst Marianne Bekker.

 

Bekker forteller at hver enkelt skole vil sende ut et eget opplegg for hjemmeundervisning, slik det også ble gjort i ukene før påske.

 

Åpner gradvis og kontrollert

 

Regjeringen uttalte at de omfattende tiltakene Norge har sett de siste ukene har hatt effekt, men at suksessen er skjør og at samfunnet derfor må gjenåpnes «gradvis og kontrollert». Se mer på regjeringens nettside

 

  • Hytteforbudet oppheves fra 20. april.
  • Bransjestandarder utarbeides for helsefaglige virksomheter og andre virksomheter med en-til-en-kontakt, slik at blant annet psykologer og fysioterapeuter kan åpne fra 20. april og frisører og hudpleie fra 27. april.
  • Forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer videreføres til 15. juni.

 

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold understreker at smittevernet fortsatt må stå sterkt framover, og oppfordrer folk til å være nøye med å følge retningslinjene.

– De forebyggende tiltakene er fortsatt det viktigste vi kan gjøre. Vask hendene ofte med såpe og vann. Host og nys i et papir eller i albuekroken. Prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Du skal helst ikke være sammen med andre mennesker enn de du bor sammen med. Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk, oppsummerer kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Ordføreren kommenterer dagens avklaring slik:

 

– Vi får nå en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet, kombinert med sterkt fokus på smittevern. Dette skal bidra til fortsatt brems av koronasmitte i Norge og sikring av kapasiteten i helsetjenesten, samtidig som hverdagen så smått kommer tilbake til oss. Samtidig som mange innbyggere bekymrer seg for smitte og sykdom, medfører også de strenge nasjonale tiltakene store utfordringer for svært mange. Det er ikke lett å være barn og ungdom i denne situasjonen. Bylivet i Fredrikstad ligger i dvale, mange innbyggere er permittert eller har mistet jobben, og store deler av næringslivet lider store tap, sier ordfører Jon-Ivar Nygård, som understreker at det blir viktig for kommunen å spille på lag med næringslivet om både restart og andre tiltak i tiden som kommer.

 

– Så har jeg samtidig forståelse for dem som føler at tiltakene lempes for raskt, og som er bekymret for smitte selv eller noen som står dem nær. Fredrikstad kommune har sterkt fokus på smittevern og tiltak som kan bremse spredning. Det vil vi også ha når skoler og barnehager gradvis gjenåpnes, fortsetter han.

Sist oppdatert: 08. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.