Gi innspill til nytt planprogram

Fredrikstad kommune har startet opp arbeidet med Kommunedelplan folkehelse og levekår 2023-2030.

folkehelse.jpg

Forslag til planprogram ligger nå ute på høring og du kan sende dine merknader.

Planprogrammet skisserer hvordan kommunen skal jobbe videre med planen. Den sier noe om hvilke temaer som vil bli berørt, hvilke utredninger det vil være behov for og hvordan medvirkningen skal gjennomføres.

Se forslaget og hvordan du kan sende dine merknader 

Sist oppdatert: 29. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.