Fulltekstpublisering av dokumenter

Fra og med tirsdag 1. september vil Fredrikstad kommune begynne med fulltekstpublisering av dokumenter som ikke er unntatt offentlighet.

 

Dette gjelder i første omgang Seksjon for kultur, miljø og byutvikling.
Per dags dato består kommunens postliste av en liste med journalføringer av dokumenter hvor det kun er opplysningene til dokumentene som vises. Man har ikke tilgang til selve innholdet i dokumentet via postlisten og for å få tilgang til innholdet må man søke om innsyn. Den nye løsningen vil gjøre at alle offentlige dokumenter blir tilgjengeliggjort direkte via postlisten, inngående og utgående dokumenter samt notater. Det vil ligge et ikon ved siden av dokumentet som publikum kan klikke på for å laste ned dokumentet.

Dette er nytt i Fredrikstad kommune og Seksjon for kultur, miljø og byutvikling er den første seksjonen som aktiverer fulltekstpublisering. Ordningen vil gjelde for dokumenter som har et offentlig innhold og som tilhører sakarkivet og eiendomsarkivet, ikke personalarkivet eller klient- og elevarkivet. Det vil gjelde offentlige dokumenter som blir journalført fra og med 1. september og fulltekstdokumentene vil dermed være tilgjengelig i postlisten fredag 4. september. Dokumenter som er unntatt offentlighet vil vises på postlisten på samme måte som i dag, og for å få tilgang til disse må man som tidligere søke om innsyn.

Hovedregelen for offentlig forvaltning er at saksdokumenter er offentlige og unntak krever særskilt hjemmel i lov eller forskrift. Etter offentleglova kan offentlige dokument publiseres på internett. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt, sensitive opplysninger og personnummer skal ikke publiseres. Offentlegforskrifta. § 7 presiserer retten til å publisere dokumenter på internett, og i forskriftens § 7 andre ledd listes det opp informasjon som ikke skal gjøres tilgjengelig på internett.

Sist oppdatert: 01. september 2020