Hva kan vi hjelpe deg med?

Fugleinfluensa i Europa

Kontakt Mattilsynet dersom du finner død villfugl.

Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for trekkfuglene. Veterinærinstituttet oppfordrer derfor publikum til å være årvåkne i forhold til funn av døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn).

Mattilsynet ønsker å ta prøver av død villfugl uten synlige skader av disse artene i det beskrevne området. Dersom du finner døde villfugler av disse artene kan du hjelpe til ved å ringe Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Minner også om at Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe. Fjørfe eller andre fugler i fangenskap må holdes innendørs eller utendørs i innhegnet område med tett tak. Videre er det forbud mot dyreansamlinger og registreringsplikt for fjørfehold.

Les mer her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/fugleinfluensa_omraadet_for_portforbudet_for_fjorfe_utvides.25965

Sist oppdatert: 22. juni 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?