Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad settes til tiltaksnivå 5B

Fra mandag 26. april lettes tiltaksnivået i Fredrikstad. Regjeringen flytter da Fredrikstad kommune fra tiltaksnivå 5A til 5B i den nasjonale covid-19-forskriften. Det betyr blant annet at butikker, kjøpesentre, bibliotek og serveringssteder kan gjenåpne.

corona.png

Samtidig oppfordrer regjeringen kommuner som fremdeles har høyt smittepress, inkludert Fredrikstad, til å vurdere lokale tilleggstiltak.  

Fredrikstad kommune innfører følgende lokale tiltak, i tillegg til tiltakene på nivå 5B:   

 • Innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge starter ikke opp. 

– Dette tiltaket innfører vi lokalt, fordi smittesituasjonen i Fredrikstad fortsatt er skjør og det er betydelig risiko for ny smitteøkning dersom vi åpner opp for mye på en gang, forklarer kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.  

– Selv om vi nå får noen etterlengtede lettelser i tiltaksnivået må jeg minne om at pandemien langt fra er over, og at alle oppfordres til å holde den sosiale aktiviteten så lav som mulig. Vi erfarer at det er redusert sosial omgang som har størst betydning for smittespredningen, legger hun til.  

Ordfører Jon-Ivar Nygård sier han er glad nasjonale myndigheter har flyttet Fredrikstad ut av det strengeste tiltaksnivået.  

– Det er veldig gledelig at vi igjen kan åpne opp butikker, kjøpesentre, bibliotek og serveringssteder. Nå må vi fortsette å følge smittevernrådene slik at vi unngår en ny nedstengning, for de siste ukene har vært knallharde for veldig mange, sier han.

 

Disse tiltakene gjelder i Fredrikstad fra mandag 26. april 

(Tiltaksnivå 5, covid-19-forskriftens kapittel 5B gjelder til og med 9. mai. )

Barnehager, skoler

 • Fredrikstad har bestemt at skoler er på rødt nivå fram til 1. mai.


Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter utendørs. De kan da også unntas fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

 • Voksne over 20 år kan drive med fritidsaktiviteter ute i grupper, men må opprettholde en meters avstand.

 • Det er ikke anbefalt å organisere innendørs idretts- eller fritidsaktivitet for barn unge under 20 år (lokalt tiltak til og med 2. mai).

 • Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

  Les også FHIs veileder for organiserte fritidsaktiviteter


Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker og tjenester

 • Butikker kan holde åpent.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.
 • Restauranter, kafeer, barer og hoteller
 • Skjenkestopp.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: svømming for toppidrettsutøvere.
  rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Anbefalinger:

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.
Sist oppdatert: 22. april 2021