Fredrikstad og Sarpsborg ønsker felles forskrift

Fredrikstad og Sarpsborg har i løpet av høsten iverksatt lokale tiltak for å dempe smittetrykket. De siste ukene har ikke tiltakene hatt ønsket effekt. Derfor foreslår de to kommunene nå en felles koronaforskrift.

– Smitten øker på institusjoner og er stabilt høy til økende i samfunnet for øvrig. Vi ser oss derfor nå nødt til å skjerpe tiltakene ytterligere, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad.

– Fra midten av november opplevde vi en dreining i situasjonen. Vi gikk fra å ha flere store klynger med sporbare smitteveier, til flere spredte tilfeller, ofte med ukjent smittevei. Risikoen for at smitten kommer ut av kontroll er nå større enn før. Det er ekstremt viktig at folk får ned antall nærkontakter til et minimum de kommende ukene, holder seg hjemme og tester seg ved tegn til sykdom, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad kommune.

– For å sørge for at folk nå følger anbefalingene om å redusere antall nærkontakter til et minimum, strammer vi ytterligere inn på smitteverntiltakene og vil vedta lokal forskrift sammen med nabokommunen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad.

Det legges opp til å foreslå forskriftsfesting av følgende tiltak:

• Maksimalt antall personer som kan samles til privat arrangement på offentlig sted, reduseres fra 20 til10 personer. Alle deltakere må kunne holde minst en meters avstand.
• Påbud om bruk av munnbind på taxireiser, både sjåfør og passasjer.
• Påbud om munnbind på kollektivreiser når det ikke er åpenbart mulig å holde minst en meters avstand. PRESISERING: Dette gjelder innbyggere fra 12 år og oppover.
• Skjenkestopp i hele kommunen fra klokken 22.00.
• Alle butikker skal kalkulere hvor mange kunder man kan ha i butikken til enhver tid, uten at 1-metersregelen blir brutt. Maksantall skal opplyses om ved inngang.
• Det er ikke tillat med arrangementer utendørs med over 200 personer.
PRESISERING: Dette gjelder selv om man har fastmonterte seter.

I tillegg vurderes det fortløpende å forskriftsfeste flere tiltak som begrenser antall nærkontakter.

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner beklager at sendingen ikke ble optimal for alle.

 

Sist oppdatert: 01. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.