Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunen tilbakebetaler feilfakturert festeavgift

Fredrikstad kommune har gjennomgått sin praksis og rutiner for oppregulering av festeavgift og erkjenner at noen innbyggere har blitt fakturert for mye på grunn av en feiltolkning av loven.

Kommunen vil nå gå gjennom tilsvarende saker tre år tilbake i tid og kontakte de berørte for å tilbakebetale beløpet som er fakturert for mye.  

– Vi beklager de ulemper dette har medført for de involverte. En foreløpig gjennomgang viser at det kan dreie seg om ca. 40 saker, og at beløpet som er fakturert for høyt til sammen beløper seg til i underkant av 200.000 kroner, sier Thea Stenersrød Gaulen, etatssjef for bygg og eiendom, seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune.  

Fredrikstad kommune understreker at rutinene og praksisen nå vil bli endret for å unngå lignende feil i fremtiden.

Sist oppdatert: 25. april 2023