Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad kommune sikrer 400 mål friluftslivsområde langs kysten vår

Fredrikstad kommune har vedtatt å sikre allmenhetens tilgang til friluftslivsområdet Djupeklov ved Oslofjorden.

– Beslutningen om å kjøpe dette området er avgjørende for å sikre tilgangen til natur og friluftsliv for våre innbyggere, sier ordfører Arne Sekkelsten.

Forsvarsbygg varslet 1. mars at de vil selge eiendommen Djupeklov. Store deler av arealet ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Området har lang strandlinje med badestrand og svaberg og er ellers skogkledd med turstier helt ned mot sjøen.

Kyststien går gjennom eiendommen og knytter ulike friluftslivsområder sammen. I bystyremøtet 21. mars gikk Fredrikstad kommune enstemmig inn for å overta Djupeklov med støtte fra Miljødirektoratet, slik at dette blir et statlig sikret friluftslivsområde som kommunen vil forvalte videre.

– Oslofjorden har fantastiske friluftslivskvaliteter, og regjeringen ønsker at befolkningen har god tilgang til fjorden for friluftsliv og rekreasjon. Miljødirektoratet vil nå gi Fredrikstad kommune tilsagn om å dekke kjøpesummen, slik at kommunen kan kjøpe og sikre naturområdet Djupeklov. Dette store, populære friluftsområdet ligger helt ned mot Oslofjorden og inneholder også verdifullt naturmangfold. Hvis kommunen får overta området sikrer vi at det blir bevart for fremtiden, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– Med det store presset på bruk av arealer og strandsone langs Oslofjorden er det fantastisk at Fredrikstad kommune vil sikre folk tilgangen til et så attraktivt friluftslivsområde for framtiden. Vi prioriterer å bidra til statlig sikring av områder i strandsonen nær store befolkningskonsentrasjoner. Det er også et sentralt tiltak i Oslofjordplanen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Sist oppdatert: 22. mars 2024