Fredrikstad kommune lanserer portal for åpne data

I vår nye portal for åpne data vil kommunens datasett gjøres tilgjengelig som nedlastbare filer eller som Web-API (tjeneste).

Utvikle nye produkter og tjenester?

Kommunen produserer og forvalter store mengder data. Denne informasjonen er en viktig ressurs som kan utnyttes mer enn den gjør i dag. Fredrikstad kommune håper at deling av data kan bidra til effektivisering og innovasjon.

Deling av kommunes data vil føre til bedre samhandling i det offentlige, og næringslivet vil få mulighet til å utvikle nye produkter og tjenester.

Tilbakemeldinger ønskes

Selv om portalen først og fremst er rettet mot utviklere og innovatører som ønsker å bruke data til å utvikle en applikasjon eller en tjeneste, så er det også mulig for andre å utforske dataene som ligger her. Vi har tilgjengeliggjort flere datasett innenfor flere kategorier som miljø, samferdsel, utdanning, eiendom og kultur. Foreløpig finner du 47 datasett i portalen. 

Kommunen ønsker tilbakemeldinger fra brukere av åpne data i Fredrikstad slik at vi kan utvikle denne portalen videre. 

Sist oppdatert: 22. august 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.