Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad kommune lanserer digitalt besøk på sykehjem

Status 27.april: Helsedirektoratet opprettholder besøksforbudet på sykehjem og i andre heldøgns plasser. Fredrikstad kommune har tilbud om videokommunikasjon mellom beboere og pårørende på alle sykehjem i kommunen.

 

Fredrikstad kommune innførte tidlig restriksjoner på alle sykehjem, med besøksforbud for å skjerme beboerne for koronasmitte. På sykehjemmene rundt i kommunen er det et stort savn fra beboere å kunne være i kontakt med familien sin. Det har også vært mange pårørende som har henvendt seg til sykehjemmene med fortvilelse over å ikke kunne besøke og ivareta familiens eldste.

På kort tid har alle 25 sykehjemsavdelinger i Fredrikstad nå fått hver sin PC og dermed har beboerne mulighet for å være i kontakt med familie og pårørende.
Er du pårørende og ønsker å teste dette ta kontakt med sykehjemmet, du oppgir din epostadresse og mottar en veiledningsmanual.

– Vi håper jo at dette vil gjøre hverdagen litt lettere både for pårørende og beboere. Det er trøst i å møtes når ting er vanskelig. Stilt ovenfor koronaviruset er dessverre ikke det alltid et alternativ. Det er nå ekstra viktig at vi skjermer og tar godt vare på de av oss som befinner seg i risikogruppene. Når møte ansikt til ansikt må holdes til et absolutt minimum, håper vi at det å få møte hverandre på dataskjermen er et kjærkomment alternativ, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Det er hittil ikke påvist koronasmitte på noen av kommunens sykehjem, det er vi glade for. Samtidig ser vi at det er en stor belastning for de eldre å ikke få besøk av sine nærmeste. Vi gleder oss derfor over å kunne bruke ny teknologi for å ivareta beboerne våre, sier etatssjef for området, Birgitte Skauen Kopperud.

Edith NordengFornøyde beboere og pårørende
Da løsningen ble tatt i bruk for første gang denne uken var det nok noen av beboerne som synes det hele var litt fremmed. Etter å ha fått god veiledning og den første samtalen var gjennomført, var det likevel bare godord å høre om den nye løsningen.
Kurt Nordeng forteller at han har pleid å besøke moren sin, Edith Nordeng (87), på Solliheimen jevnlig. Etter korona-stengingen har det dessverre blitt dårlig med besøk, og det var derfor lenge siden de hadde sett hverandre sist da de i dag møttes på skjermen i dag.

– Det er veldig hyggelig å faktisk kunne se hverandre, sier Kurt Nordeng, og forteller videre at han setter stor pris på kommunens initiativ. –Dette er en positiv opplevelse både for oss pårørende, og for mor, sier han.
 

Om teknologien
Selve videokonferansen går i Microsoftverktøyet «Teams». Løsningen baserer seg også på et konsept der den ansatte på sykehjemmet kan kalle inn til videomøtet.
– Løsningen krever ikke en spesiell klient hos den pårørende og er derfor tilgjengelig for alle, sier digitaliseringssjef i Fredrikstad kommune, Ketil Johansen.

– Løsningen er sikker for både pårørende og pasienter, og bruker ikke sosiale medier eller andre løsninger. Det er produsert brukermanualer både for ansatte og pårørende, forteller han videre.

 

Sist oppdatert: 27. april 2020