Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad kommune kåret til «Årets lærebedrift»

I konkurranse med 1083 lærebedrifter i Viken fylkeskommune er Fredrikstad kommune vinner av prisen «Årets lærebedrift» for 2023.

-Dette var veldig moro! Jeg vil berømme de ansatte i virksomhet personal og lønn og resten av kommuneorganisasjonen for å ha jobbet godt med rekruttering og oppfølging av lærlinger gjennom mange år, og for at antall løpende lærekontrakter har økt fra 65 til 169 i løpet av de siste ti årene, slik at vi har nådd de ambisiøse målene som bystyret har satt. Denne prisen er en viktig anerkjennelse av Fredrikstad kommune som en god lærebedrift, sier ordfører Siri Martinsen.

I juryens begrunnelse framheves det at Fredrikstad kommune oppleves som proaktive, og er tidlig ute når endringer skjer. Vi ser muligheter og løsninger for lærlingene og er flinke til å tilrettelegge der det er behov.

Fredrikstad kommune scorer også meget høyt på lærlingundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet, på blant annet trivsel og opplæring. Her er vi blant de beste i klassen.

-Dette var veldig hyggelig, og et tegn på at vi har gjort mye riktig så langt og at vi utvikler oss i riktig retning, sier fagleder for lærlingordningen i Fredrikstad kommune, Ingar Jansen.

-Det er svært gledelig at Fredrikstad kommune er kåret til årets lærebedrift 2023. All ære til de som koordinerer og følger opp, og til alle de som tar imot og veileder lærlingene ute i kommunens virksomheter, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Foto av Lærlingkontoret
Arne Morten Johannessen, Ingar Løkkeberg Jansen, Line Fensbekk Jensen.Kriteriene for å bli nominert er blant annet at lærebedriften:
- Over tid har vist et systematisk og godt arbeid i opplæringen av lærlinger/lærekandidater
- Bidrar til å knytte skole og arbeidsliv sammen
- Har en god og helhetlig plan for lærlingene gjennom hele læretiden og har en tett faglig oppfølging
- Ser potensialet til den enkelte lærling og legger til rette for individuell utvikling
- Legger vekt på et inkluderende og godt lærings- og arbeidsmiljø som gir grunnlag for utvikling og trivsel


Det er første gang Fredrikstad kommune har vunnet prisen årets lærebedrift.

Les mer om å være lærling i Fredrikstad kommune her.

Sist oppdatert: 22. juni 2023